Celalzade Mustafa Çelebi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Celalzade Mustafa Çelebi Kimdir,Türk devlet adamı ve yazarı (Tosya, ?-?, 1567).

Celalzade Mustafa Çelebi Hayatı

İlköğrenimini doğduğu yerde yaptı.

Sonra İstanbul’a geldi, medresede okudu, özellikle inşa sanatında başarı sağladı.

Pîrî Mehmed Paşaya intisap ederek divanı hümayun kâtipliğinde (1516), Makbul İbrahim Paşanın divan kâtipliğinde bulundu.

1524’te reisülküttap oldu.

Kanunî’nin Irakeyn seferine katıldı; seferde Nişancı Şeydi Beyin ölümü üzerine nişancılığa getirildi (1534).

1556’da kendi isteğiyle emekliye ayrılınca müteferrikabaşı oldu.

1566’da Zigetvar seferi sırasında ikinci defa nişancılığa getirildi.

Celalzade Mustafa Çelebi Eserleri

Enisü’l-Selâtin ve Celîsü’l-Havakin (Sultanların Dostu ve Hakanların Arkadaşı); Tarih-i Kale-i İstanbul ve Ma’bed-i Ayasofya (İstanbul Kalesi Tarihi ve Ayasofya Mabedi); Selimname; Divan.

Bir cevap yazın