Çelebi Mustafa Paşa

Çelebi Mustafa Paşa Sadrazam (İstanbul ?- Güzelcehisar 1811).

Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa

Yeniçeri ocağından yetişti. Turnacıbaşı. sekbanbaşı olduktan sonra, Edime ağalığına getirildi. Güvenliği sağlamak ve eşkıyayı cezalandırmakta başarılı davrandı. 1807‘de vezirlikle. Ingilizlere karşı Çanakkale boğazını korumakla görevlendirildi. Mustafa IV tarafından. sadrazamlıkla. Tuna boylarında bulunan osmanlı ordusunun başına kumandan gönderildi (1807).

Alemdar Mustafa Paşanın İstanbul’a gelişini önlemesi ve rus savaşlarını sürdürmesi istendiği halde. Rusçuk’ta Alemdar ile birleşti. İstanbul’a geldikten sonra Alemdar’ı kızdırdığı İçin. Davutpaşada sadaret mührü kendisinden alındı ve hakaretlere uğradı. Alemdar sözünü tutarak. Çelebi Paşayı öldürtmedi.

Mahmud II’nin tahta çıkışından sonra, İsmail kalesi muhafızlığına gönderildi. Çelebi Mustafa Paşa, burada da. Pehlivan Ağa ile asker arasına fitne soktuğu İçin, görevinden alındı, Sakız adasına sürüldü. Ertesi yıl Aydın Valiliğine getirildi ve bu vazifede iken öldü.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir