Çelebi Sultan Mehmed Camii-Dimetoka

Çelebi Sultan Mehmed Camii Yunanistan’da Dimetoka’da, Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılan (1420) cami. Mimarı İvaz Paşadır. Dokuz bölümden meydana gelen merkezî kubbeli bir camidir. Üç bölmeli son cemaat yerinin yanlan açıktır.

Her üç bölme de kubbelidir. Çapı 12 m kadar olan merkezî kubbe, dört ayağa oturur. Dış duvarlarla ayaklar arasında kalan alan, köşelerde çapraz tonoz, yanlarda beşik tonozla örtülüdür. Camide görülen simetrik mimarî, orta kubbenin merkezine doğru dört yönden gelişen piramidal bir kütle meydana getirir.

Çelebi Sultan Mehmed Camii Kubbeli orta mekân, tonozlu bölmeleriyle ilk devir osmanlı mimarîsine uygun olarak parçalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir