Cemşid Şah Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Cemşid Şah,Kimdir,Hayatı ,Kaynaklarda Cemşid ile ilgili bilgiler çeşitlidir.

Eski iranca bir kaynak olan Avesta’nın «Videvdat» bölümünde Cem’in iyi bir hükümdar olduğu ve hüküm sürdüğü devrin de İran’ın altın devri olduğu yazılıdır, İlâh Hürmüz ile sık sık görüşen, yeni din hakkında talimat alan Cemşid, ondan günün birinde korkunç bir kışın ve tufanın olacağını öğrenir, ilâh Hürmüz’ün tavsiyesi üzerine Cem, Vara adı verilen büyük bir sığınak yaptırır, kutsal ateşi, insan, hayvan, bitki tohumlarını ve gıda maddelerini orada saklar.

Tufandan sonra İranlıları kalkındırmak için çalışan Cem 700 yıl hüküm sürer.

50 Yıl demirciliği ve silâhçılığı, 50 yıl dokumacılığı öğretir.

50 Yıl din, savaş, tarım alanlarında uzman yetiştirir; 50 yıl yapı işleriyle, 50 yıl da denizcilikle uğraşır.

300 Yıl boyunca yeryüzünde hiç kimse ölmediği gibi açlık, hastalık kötülük de kalmaz.

Avesta’nın «Yaşı»kısmında ise Cemşid’in şahlara yakışır derecede ihtişam içinde yaşadığı, kendini ilâh sanarak tapılmasını istediği yazılıdır.

Bunun üzerine ihtişam bir kuş olup uçar, Cem’den ayrılır.

Bundan sonra bu ihtişam peşinden Dahhâk koşar.

Cem’e başkaldıran İranlılar Dahhâk’ı tahta geçirirler.

Nihayet Dahhâk Çin’de Cem’i öldürtür; fakat ihtişamı eline geçiremez.

Çobanlar tarafından yetiştirilen Cem’in oğlu Feridun, Dahhâk’ı Babil’de yakalatarak Demavend dağında zincire vurdurur.

Bir cevap yazın