Cemşid ü Hurşid Hikayesi | Ansiklopedik Bilgi |

Cemşid ü hurşid halk hikayesi mi,Cemşid ü hurşid konusu,Cemşid ü hurşid özet,Cemşid ü hurşid konusu nedir,Cemşid ü hurşid türü,Cemşid ü Hurşid Hikayesi İran ve Türk edebiyatlarında mesnevilere konu olmuş aşk hikâyesi.

İlk defa İran şairlerinden Selman Saveci, Firdevsî’nin Şehname’si, Nizâmi’nin Husrev ü Şirin ve Heft-Peyker’i, Zahir-i Faryabi’nin Manûhar ve Dunâlât’ ı v.b.nin çeşitli kısımlarından aldığı hikâyeleri birleştirerek aşağı yukarı 2 700 beyitten ibaret bir mesnevi olarak tasnif etti (1361).

Türk edebiyatında Ahmedi, Cem Sultan gibi şairler tarafından tercüme veya adapte edildi.

Hikâyenin konusu kısaca şöyledir: Çin fağfurunun_ oğlu Cemşid rüyasında gördüğü bir kıza âşık olur.

Babası, ülkenin bütün güzellerini toplatıp Cemşid’in önünden geçirir.

Fakat şehzadenin sevdiği kız hiç biri değildir.

Bilgili bezirgan Mıhrab, Rum diyarında gördüğü bir kızın Cemşid’in anlattıklarına uyduğunu anlar.

Resmini yaparak Cemşid’e gösterir.

Birlikte Rum diyarına giderler.

Yolda çeşitli tehlikeler geçirirler. Cemşid kızı alarak döner, babasının tahtına çıkar.

Bir cevap yazın