Cenabetlik Nedir, Din Kültürü

Cenabetlik Nedir Din Kültürü,İslamiyette cinsel birleşmeden sonraki kirliliği dile getirir.

Bu durumda olanlara cünüp denir.

Bu kirlilik gusül abdesti ile temizlenir.

Bunun dışındaki küçük kirlilikler için sâdece abdest almak yeter.

Bu büyük kirlilik içinde bulunanlar namaz kılamaz, kılsa da değeri yoktur.

Kabe’yi tavaf edemez, camiye giremez, Kur’ana el süremez ve okuyamaz. Bütün bunlar yasaktır.

İçrekçilerin (bâtınîlerin) dilinde cenabet, gerekli olgunluğa ulaşmadan önce sıralan öğrenmek demektir.

Kerrâmîlere göre de pis yerde ve pis bir giysiyle namaz kılınabilir, pislikten temizlenmek zorunlu değildir, ancak cenabetten temizlenmek zorunludur.

Bir cevap yazın