Ceneviz Kalesi | Ansiklopedik Bilgi |

Ceneviz kalesi istanbul,Ceneviz kalesi sarıyer,Ceneviz kalesi rumeli feneri,Ceneviz Kalesi İstanbul boğazında Anadolu ve Rumeli yakalarında, Kavaklar bölgesinde bulunan kale yıkıntıları da Ceneviz kalesi adıyla anılır.

Bunlar Eskiçağdan kalma tahkimat kaleleridir.

Bizanslılar tarafından yeniden yapıldı.

Sonraları Cenevizlilerin eline geçti.

Anadolu yakasındaki Yoros Ceneviz kalesi.

Eski kale olarak bilinmektedir.

Birincisi, adını buradaki Zeuz Ourios’tan alır.

Kapladığı saha uzunluğu 500 m’dir. Genişliği 60-130 m arasındadır.

Kalede bazı bizans armalarına rastlanır.

Duvarlar bizans tekniğindedir.

Cenevizlilere ait bir iz yoktur.

Yalnız iç kaleyi sınırlandıran duvar Cenevizlilere ait olabilir, önceleri içinde 30 ev, bir çeşme, Bayezid II’nin yaptırdığı bir mescit.

Dizdarlardan Mehmed Ağanın yaptırdığı hamam vardı.

XVII. yy.da Murad IV zamanında önemini kaybetti.

Rumeli tarafındaki Eski kale veya Ceneviz kalesi çok haraptır, İnşaat tekniği diğerine benzer.

Kale önce Cenevizlilerin. daha sonra da Türklerin eline geçti.

Bir cevap yazın