Çengeltepe Höyüğü

Çengeltepe Höyüğü Yozgat yakınında, şehir merkezinden 500 m doğuda, Yozgat Sivas kara yolunun sağında.

1966’da Ankara üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya fakültesince yürütülen kazılarla höyüKte Eski Bronz. Frig. Helenistik-Galat çağlarının kalıntıları bulundu.

Kazılardan anlaşıldığına göre Çengeltepe höyüğü, Eski Bronz çağı katından sonra M.ö. II. binyılın sonlarına kadar iskân edilmemiştir.

Eski Bronz çağı yangını üzerinde derhal Frig katı başlar.

Friglerin Çengeltepe’ye erken safhadan itibaren (M.ö. XII. yy.) gelip gelmedikleri henüz bilinmemektedir. Bu devir höyükte kesintisiz olarak Helenistik devre kadar devam etmiştir.

Bu çevredeki galat hâkimiyeti Augustus’un Galatya’yı bir roma eyaleti yapmasına kadar sürdü (M.ö. 25). Çengeltepe’nin milât yıllarında terk edildiği tahmin edilmektedir, önemli yollar üzerinde kurulmuş olan Çengeltepe. keramiğini kendi yapan, zahire yanıklarıyla çok sayıda öğütme taşlarının gösterdiği gibi, tarım ve hayvancılıkla geçinen bir topluluğun yaşadığı küçük ve gösterişsiz bir merkezdir.

Aletlerin ve günlük eşyanın pek çoğu kil, taş ve kemikten yapılmıştır. Madeni eşyaya rastlanmaz.

Medeniyet, meselâ Alacahöyük buluntularına kıyasla çok geridir.

Eski Yozgat gözüyle bakılabilecek olan Çengeltepe, Yozgat şehri tarihinin M.ö. III. binyıla kadar uzandığına bir belge sayılabilir.

Bir cevap yazın