Çengi Nedir,Osmanlıda Çengiler

Çengi Nedir

Çengi kolu (takımı), kolbaşı, muavini ve on iki oyuncudan meydana gelmiş çengi topluluğu.

Dört (bir) kol çengi, çengi gibi çok cilveli ve oynak hareket eden kimseler için kullanılır.

Çengi Nedir ,Erkek veya erkek çocuk olan köçeklere karşılık, çengi adı kadınlar ve kız çocuklar için kullanılırdı.

Kelimenin çeng adlı sazdan geldiğini kabul etmeyerek, çang diye bilinen bir çeşit zil ile, çingene veya zenci, çingene dilindeki çank veya çang (ayak), çanga veya çangala (çabuk, acele gitmek) kelimeleriyle ilişiği bulunduğunu öne sürenlere de rastlanır.

Bazı eski lügatlerde, çengi’nin sahne oyuncusu anlamına da geldiği kaydedilir.

Osmanlıda Çengiler

Eski çağlarda, bir dans sanatı kolu olarak düzenli bir kuruluşa bağlı bulunan çengilik zamanla bozulmuş, çeşitli sapıklıkların yuvası haline gelmiştir.

İstanbul’da vaktiyle, Tırnova, Şam ve Ayvansaray çingenelerinin çengi takımları ün yapmıştı.

Türk kadınları ve genç kızları çengi olmaz, ancak saraylarda, çeşitli ırklardan gelme cariyelere çengilik öğretilirdi.

XIX. yy.da köçeklik yasak edildikten sonra, çengilik de yavaş yavaş ortadan kalktı. Daha sonra çengi adı verilenlerin bu gelenekle ciddî bir ilişkileri yoktur.

Bir cevap yazın