Cengi Yusuf Dede

Cengi Yusuf Dede Çengname, XIV.-XV. yy. divan şairlerimizden Ahmed-i Dai’nin en güçlü eseri sayılan mesnevisi.

Saz ve sözün değerini konu edinen eser.

Türkiye Türkçesınin başlangıçtaki temiz kullanımına tanıklık eder.

Çağdaşlarından daha bilinçli bir başarıyle sade dille şiirsel değerlere ulaşır.

Bir cevap yazın