Cengiz Name Destanı

Cengiz Name Destanı Orta Asya Türkleri arasında yaygın destan türünde hikâye. Cengiz Han’ın atalarının hayatlarını anlatır.

Cengiz Name Destanı Kısaca Özeti

Buna göre Cengiz’in atalarından Doyun-Bayan’ın anası Ulamelik Körklü, oğluna Güneş ışığından gebe olmuştu. Ulamelik, Altın Han’ın kızıdır.

Hakan kızını ay ve güneşe göstermek istemedi. «Kırk kulaç taş saraya kapattı. Bir gün kız pencereyi açıp güneşe baktı ve ışıktan gebe kaldı.»

Gene Cengiznameye göre. Cengiz’in anası Alangua ışık olan bozkurttan gebe kalır. Cengiz’i doğurur. Cengiznamenin en eski yazması XVI. yy.a aittir. İlk defa Kazan Üniversitesi Doğu Bilimleri fakültesinde Haifin tarafından 1819’da yayımlandı.

Kazak dilindeki bir yazma ise Orenburg Arkeoloji kurumu tarafından rusçaya çevrilerek yayımlandı. Cengizname, eski destan motiflerinden meydana gelmiştir. Halk söylentilerini ve folkloru anlatan değerli bir kaynaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir