Ceratopogonidae Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Ceratopogonidae Nedir, Bu familyanın küçük boyda yüzlerce türü vardır (1-4 mm).

Ceratopogon, culicoides, hemcıtomydia gibi cinslere ayrılır ve dünyanın her yerinde bulunur.

Bazen saydam olan ve solucanı andıran kurtçukları suda veya karada yaşar.

Erginleri inat ve şiddetle sokar.

Sürüler halinde birleştikleri zaman âdeta bir âfet halini alır.

Hastalık bulaştırdıkları muhakkaktır, fakat pek iyi bilinmemektedir.

Dişileri çiftleştikten sonra bazen erkeklerini yer.

Bir cevap yazın