Ceride-i Askeriyye | Ansiklopedik Bilgi |

Ceride-i Askeriyye Sadrazam Fuad Paşa tarafından kurulan resmî askerlik gazetesi (1863).

Yazarları arasında Şinasi ve Ahmed Midhat Efendi de bulunuyordu.

Gazete, Osmanlı Devleti’nin ordu durumunu bahsediyordu. Ve çeşitli haberlerle halkı bilgilendiriyordu.

Bir cevap yazın