Çerkes Hasan Olayı

Çerkes Hasan Olayı,Çerkez Hasan, Kafkasya’dan göçüp Rumeli’ne yerleşmiş Zevş Burak Çerkezleri’ndendi.

Çerkes Hasan Paşa Olayı

Orduya katıldıktan sonra Abdülaziz’in kadınlarından olan kızkardeşi Neşerek Kadınefendi’nin padişaha yakınlığından da yararlanarak hızla yükseldi.

Abdülaziz’in büyük oğlu Yusuf İzzettin Efendi’nin yaverliğine atandı.

Padişahın hal’inden sonra kendisini İstanbul’dan uzaklaştırmak isteyen Hüseyin Avni Paşa tarafından Bağdat’a atandı; gitmeyi reddedince tutuklandı.

Hassa müşiri Redif Paşa’dan gideceğine söz vererek bir günlük izin aldı.

Abdülaziz’in ölümünden sorumlu tuttuğu serasker Hüseyin Avni Paşa’yı öldürmek amacıyla Paşalimanı’ndaki yalısına gitti.

Onun Mithat Paşa’nın Beyazıt’ta Soğanağa mahallesindeki konağında toplantıda olduğunu öğrenince tek başına bu konağı bastı.

Önce Hüseyin Avni Paşa ile hariciye nazırı Raşit Paşa’yı vurdu.

Baskını kalabalık bir grubun yaptığını sanan konaktakilerin kaçışmalarından da yararlanarak bahriye nazırı Kayserili Ahmet Paşa’yı yaraladı, henüz ölmemiş olan Hüseyin Avni Paşa ile konak hizmetkârlarından birini öldürdü.

Konağın üst katında sıkıştırılınca zaptiye komutanına teslim oldu.

Konaktan çıkarılırken kendisine hakaret eden sadaret yaverlerinden Şükrü Bey’i çizmesinde gizlediği tabancayla öldüren Çerkez Hasan, güçlükle Süleymaniye kışlasına götürüldü.

Divanıharpte yargılanarak rütbeleri söküldükten sonra idam edildi (18 haziran 1876).

Bir cevap yazın