Çerkez Abdi Paşa Kimdir

 

Çerkez Abdi Paşa Kimdir,Osmanlı veziri (?-İstanbul 1880).

Çerkes Abdi Paşa Hayatı

Çerkez Abdi Paşa Kimdir
Çerkez Abdi Paşa ,Osmanlı veziri (?-İstanbul 1880).

Sadrazam Hüsrev Mehmed Paşanın evlâtlığıydı, Abazaların Moçan kabilesindendi, ama Çerkez diye anılırdı.

Enderun’da terbiye gördü ve 1831 senesine kadar Sarayı hümayunun enderun kısmında piyade hocalığı yaptı.

1839’da ferik rütbesiyle, işkodra valiliğine tayin edildi.

1854 Yunan muharebelerinde bulundu.

1858’de tekrar İşkodra mutasarrıflığına ve fırka kumandanlığına getirildi.

Serdarıekrem ömer Paşanın maiyetinde Karadağlılara karşı başarı ile dövüştü.

1871’de Devlet şûrasına üye oldu.

Sonra sırasıyla, Tanzimatı Askeriye üyeliği, Zaptiye müşirliği, tekrar 3. Ordu müşirliği, Manastır vilâyetine vekâlet ve Yanya valiliği gibi devlet hizmetlerinde bulundu.

Liyakatli, doğru, cesur bir vezirdi.

Rauf ve Hüsrev paşalar oğullarıdır.

Bir cevap yazın