Cerrah Mehmed Paşa Kimdir | Biyografi |

Cerrah Mehmed Paşa Kimdir,1574’te, yeni padişah olan Murad III’ün oğlu şehzade Mehmed’i ustalıkla sünnet ettiği için, bir yıl sonra, Hasoda çuhadarlığından, Yeniçeri ağalığı ile taşraya çıkarıldı.

1578’de. kaptanıderya Piyale Paşadan dul Kalan Hâce Gevheri Mülûk Sultan ile evlendi.

Dördüncü ve üçüncü vezir olarak uzun süre Kubbealtı toplantılarına katıldı.

1596’da, Eğri seferi dolayısıyla.

Belgrad’da bulunan osmanlı ordusunun zahiresini satın almaya memur edildi.

Bu görevini başarı ile tamamladıktan sonra, ikinci vezirlik ile sadaret kaymakamlığına getirildi.

9 Nisan 1598’de, sadrazam oldu.

Sadareti sırasında Avusturya savaşları bütün şiddetiyle devam etti.

Rahatsızlığı dolayısıyla divan toplantılarına dahi gidememesi, hakkında şikâyetlere sebep oldu.

6 Ocak 1599’da sadaret mührü kendisinden geri alındı ve ölümüne kadar emekli kaldı.

Aksaray’dan Kocamustafapaşa’ya giden yol üzerinde ve kendi adıyla meşhur olan mahalde, mimar Davud Ağaya bir cami (1593-1594) ve türbe ile medrese, mektep, dershane, sebil, çeşme, şadırvan ve çifte hamam yaptırmıştı.

Hamamı, 1908 tarihinden sonra kapanmış, sonradan da bakımsızlıktan yıkılmıştır.

Cami köşesindeki çeşme de yok olmak üzeredir.

Bir cevap yazın