Çeşmizade Mustafa Reşit Efendi

Çeşmizade Mustafa Reşit Efendi Osmanlı vakanüvisi (öl. İstanbul 1770). Medrese öğreniminden sonra 1740’ta müderris oldu. Dört defa kazaskerlik tezkerecisi ve dört defa da kassâmı askerî oldu, çeşitli medreselerde görev aldı, bir süre Meşihat mektupçuluğu yaptı.

Aralık 1766’dan ağustos 1768’e kadar vakanüvislikte bulundu. Sonra Süleymaniye dârülhadisi müderrisliğine getirildi. Divan’ı vardır. Çeşni i zade Tarihi diye anılan eseri 1959’da yayımlandı.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir