Cevali Nedir?

Cevali Nedir,Cevali Ne Demek,Bu vergi, cevali adını halife Ömer devrinde aldı. Daha önce Hz. Muhammed. Kur’an’da o zamanlar «kitabı» denilen ınusevi ve hıristiyanlardan alınması emredilen (sure IX, ayet 28) cizye vergisini Arap yarımadasında yaşayan müşrikler için bir yükümlülük olarak kabul etmedi ve sadece museviler ile hıristiyanları bu vergiyi ödemeye mecbur kıldı.

Hz. Muhammenden sonra, Arapların Medine hegemonyasını reddetmeleri üzerine, Ebubekir’in halifeliği İslam birliğinin yeniden kurulması için girişilen iç savaşlarla geçti.

Ömer, halife olunca, arap ve İslâm birliğini kesin olarak kurmak amacıyla, Arap yarımadasında yaşayan ve müslüman olmayan kitabi toplulukları (hıristiyan ve musevi arapları) Suriye ve Irak’a sürdürdü.

Bu vüzden, topraklarından atılan ve müslüman olmayan Arapların ödedikleri vicdan hürriyeti vergisine «sürgün Araçlardan alınan cizye vergisi» anlamında câliye veya çoğul olarak cevali denildi. Cevali, daha sonraları Suriye. Irak ve Mısır’da yaşayan ve müslüman olmayan arap halkının ödediği baş vergisi olarak genel bir anlam kazandı. Âbbasiler devrinde, cevali kelimesi cizye kelimesi ile aynı anlamda kullanıldı.

Kölemenler devrinde ise, Mısır’da, cevalinin anlamı değişti ve cizye vergisinin bir kısmı vakıf haline getirildiğinden, bu çeşit vakıflara cevali adı verildi.

Osmanlı imparatorluğu devrinde, Suriye ve Mısır’daki çerkez emirlerinin tevliyetinde bulunan cevali vakıfları, Osmanlılar tarafından havass-ı hümayuna bağlandı.

Cevali, daha sonraları, Özel bir anlam aldı ve Mısır, Suriye ve Jrak’ta yeniden yerleşen yabancı topluluklardan alınan bir vergi anlamında kullanıldı. 7 Mayıs 1855 nizamnamesi ile sultan Abdülmecid devrinde kaldırılan cizye ve haraç vergileri ile birlikte cevâlî de tarihe karıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir