Cevat Çobanlı Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Cevat Çobanlı Biyografi,Cevat Çobanlı Kimdir,Türk generali ve siyaset adamı (İstanbul 1870-1938).

Cevat Ç obanlı Hayatı

Abdülhamid zamanında Maiyeti Seniyei Erkânıharbiye (Saray Kurmay başkanlığı) reisliğinde bulunan Arapkir’li Müşir Şakir Paşanın oğlu.

Galatasaray lisesinde okudu, Harp akademisini bitirdi (1894).

1901 Yılında generalliğe yükseldi, fakat Meşrutiyetin ilânından sonra rütbeler indirilirken tekrar yarbay oldu.

Balkan savaşının son döneminde. genelkurmay İkinci başkanlığı yaptı.

1914’te yeniden generalliğe yükseldi.

1915’te Akdeniz boğazı müstahkem mevki kumandanı iken İngiliz ve fransız donanmalarının Çanakkale’ye der izden yaptıkları hücumun başarısızlığa uğramasını sağlayarak 18 Mart zaferinin kazanılmasında birinci derecede rol oynadı.

Bir yıl sonra Galiçya’da savaşan XV.‘Kolordumuza, 1917’de filistin cephesinde VIII. Orduya kumanda etti.

Mütarekede genel karargâh kurmay başkanlığı, harbiye nazırlığı ve genelkurmay başkanlığı yaptı.

İstanbul’un işgalinde (16 mart 1920) tutuklanarak Malta’ya sürüldü.

1923 Yılında Türkiye’ye dönünce Elcezire cephesi kumandanlığına getirildi; aynı zamanda Elazığ milletvekilliğine seçildi.

Aralık 1924’te milletvekilliğini bırakarak ordudaki görevine döndü, 1926’da orgeneralliğe yükseldi; uzun yıllar Yüksek Askeri Şûra üyeliği yaptı.

Cenevre Silâhsızlanma konferansında Türkiye’yi temsil etti, 1935’te emekliye ayrıldı.

Bir cevap yazın