Ceyhan – Adana,İklimi,Tarihi | Ansiklopedik Bilgi |

 Ceyhan – Adana Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Ceyhan Adana’ya 43 km uzaklıkta, Akdenize 30 km. uzaklıkta, 36. ve 37. kuzey enlemleri ile 35. ve 36. doğu boylamları arasında olan bir ilçedir.

Güneyde Yumurtalık, Kuzeyde Kozan, kuzeybatısında İmamoğlu, kuzey doğusunda Kadirli, batıda Yüreğir, doğuda Osmaniye, Hatay iline bağlı Erzin ilçesi ile komşudur.

İlçenin önemli bölümü tarımsal arazi ile kaplı olup yüzölçümü 1.424 km2’dir ve 71 köyü vardır.

En önemli akarsu Ceyhan Nehri ilçenin kenarından geçmektedir ve uzunluğu 509 km’dir.

Ayrıca Mercin Suyu, Karaçay, Handeresi, Çeperce Deresi ilçenin akarsularıdır.

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen ilçenin iklimi tipik Akdeniz iklimidir.

Yağış miktarı Ceyhan Ovası’nda 600–750 mm. iken, dağlık alanlarda 750–1000 mm. arasında olup, yağışların %50’si kışın, %27’si ilkbaharda, %18’i sonbaharda, %5’i yaz aylarında düşer.

Ceyhan’ın bitki örtüsünü makiler oluşturmaktadır.

Ceyhan büyük bir ova olduğu için orman alanlar tahrip edilerek tarım alanlarına dönüştürülmüştür.

Buna rağmen yer yer çam ormanlarına rastlanır.

Ceyhan’da son yıllarda oluşturulan okaliptus (sıtma ağacı-selvi ) ormanları ise geniş alanlar kaplamaktadır.

Yine tarımı geliştirmek için ekilen zeytin, turunçgil, kavak ekili alanlar da geniş yer kaplamaktadır.

Ceyhan tabi orman bakımından fakirdir.

Lakin kerestecilik maksadıyla okaliptüs ve kavak yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ceyhan’da kerestecilik ve mobilyacılık gelişme göstermiştir.

Ceyhan’da üretilen orman ürünleri genellikle kereste ve odun olarak tüketilmektedir.

Ceyhan Tarihi

XJX.yy. ortalarında, şehrin bulunduğu yerde Yar suvat (eski kaynaklarda Yarsibit, Yarsivit olarak da geçer) adlı küçük bir köy bulunuyordu.

O sırada bu dolaylar Kozan aşiretlerinin kışlağı durumundaydı ve yazın otlaklara çıkıldığı sırada, köylerde hemen hemen kimse kalmazdı.

XIX. yy. sonlarında buraya Kafkasya’dan gelen göçmenler yerleştirildi.

Yarsuvat’a bir aralık Urfiye, sonra da Hami diye adı verilerek Kozan sancağında bir nahiye merkezi haline konuldu.

Bununla birlikte, yerleştirilen göçmenlerin bir kısmı yaz sıcağında sıtmaya dayanamayıp buradan çekildiler.

XIX. yy. sonlarında Adana vilâyetinin Cebelibereket sancağında bir kaza merkezi haline getirildi.

Birinci Dünya savaşı sırasında demiryolu burası için yararlı oldu.

Savaştan sonra bir süre fransız kuvvetlerinin işgali altında kaldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra Yukarıova’da İktisadi faaliyetlerin gelişmeye bağlaması, Ceyhan’ı da etkiledi: nüfusu 1927’de 7 317 iken 1950’de 17 900’e. 1960’ta 31 600’e, 1965’te de 41 OOO’in üstüne çıktı.

Bir cevap yazın