Çeyiz Nedir,Tarihçesi,Çeyiz Alayı 

Çeyiz Nedir,Çeyiz, hemen bütün ilkel kavimlerde. Yunanlılarda ve Doğu ülkelerinde, evlenecek genç kızın babasına, kocanın ödediği bedeldir.

Çeyizin Tarihçesi

Zamanla törede bazı değişiklikler olmuş ve bazı toplumlarda bedeli erkek değil kadın, daha doğrusu gelinin babası ödemeye başlamıştır, Çeyiz konusu toplumların sosyal ve ekonomik şartlarına göre çeşitli şekiller almış, örf ve adetlerin yanında, din kuralları da çeyiz şeklini, tarzını, miktarını etkilemiştir.

Mesela derebeylik devrinde malikânelerin bütünlüğünü korumak zarureti çeyiz miktarlarının azalmasına yol açmış, hanedanlar arası evlenmelerde ise gelinin çeyiz olarak bir bölgenin hâkimiyetini getirmesi de töreler arasına girmiştir.

Çeyiz Alayı 

Çeyiz alayı, gelin çeyizini güvey evine getiren alay.

Çeyiz alayı deyimi çeyizin, damat evine götürülüşünde yapılan törende kullanılır, bu tören evlenenlerin sosyal durumuna göre şekillenirdi.

Çeyiz, sepetlere ve sandıklara konur, araba ve hayvanlara yiikletilirdi. Saray düğünlerinin alay töreninde aşçıbaşı, subaşı, dergâhıâli çavuşları, gedikli zaimler, Divanı Hümayun kalemi hocaları, topçubaşı, cebecibaşı, kul kethüdası, yeniçeri efendisi ve sekbanbaşı, aşağı bölük ağaları ve sipahi silâhtar ağaları, dergâhıâli kapıcı bağıları, defterdar, nişancı ve yeniçeri ağası v.b. ile teberdarlar yer alır; damadın konak veya sarayına gidilerek, gereken görevliye çeyiz teslim edilirdi.

Çeyiz alayı süresince mehterhane çalardı.

Damat, törene katılanlara, rütbe ve mevkilerine göre hediyeler verirdi.

Bir cevap yazın