Ceza Hukukunda Sarhoşluk

Ceza Hukukunda Sarhoşluk Ceza hukuku yönünden sarhoşluk, isnat kabiliyetine etkisi olan bir sebep teşkil etmesi veya etmemesi bakımından ele alınır. İlk bakışta Türk Ceza kanununun sarhoşluk yönünden, kaynağı olan İtalyan Ceza kanunundan esaslı noktalarda ayrıldığı ve kendine has bir sisteme ulaştığı söylenebilir.

Sarhoşluk kavramı hukukta da tıpta olduğu gibi anlaşılır. Tıp biliminde ve hukukta sarhoşluk bir akıl hastalığı sayılmaz. Kanun, iki çeşit sarhoşluk kabul eder:

1. ârızî sarhoşluk;

2. ihtiyarî sarhoşluk.

Bu ayırım, sarhoşluğun kaynağına göredir. Ârızî sarhoşluk, istenmeyen, ihtiyarî olmayan sarhoşluktur. İçtiği içkinin alkollü içki olduğunu bilmeyen kimsenin durumu gibi.

Kanun, ârızî sarhoşluk halinde ceza sorumluluğunun kalkacağını veya azalacağını kabul etmiştir. Bunun için sarhoşluktan dolayı aklî maluliyet halinde bulunmak gerekir.

Ârızî sarhoşluk da ârızî tam sarhoşluk ve ârızî tam olmayan sarhoşluk şeklinde iki bölümde ele alınır. Arızî tam sarhoşluk halinde failin hareket serbestliği tam olarak ortadan kalkmıştır; fail sorumsuzdur. Ârızî tam olmayan sarhoşlukta ise failin hareket serbestisi tam olarak ortadan kalkmamakla birlikte önemli derecede azalmış olur.

Bu konudaki kararı da yargılamayı yapan mahkeme verir. Sarhoşluğun ikinci şekli ihtiyarî sarhoşluktur. Bu halde failin ceza sorumluluğu tamdır. Kanun bunu açıkça belirtir. Bunun sebebi failin kendi iradesiyle lehine bir cezasızlık sebebi yaratmasına engel olmaktır.

İhtiyarî sarhoşluğun üç çeşidi söz konusudur:

1. kastî sarhoşluk;

2. tasarlanmış sarhoşluk;

3. itiyadî sarhoşluk.

Kastî sarhoşluk, kendini sarhoş etmeye karar vermiş olarak içmeye başlayan ve sarhoş olan kimsenin durumudur. Tasarlanmış sarhoşluk, işlemeğe karar verdiği suçta bir mazeret veya cezasızlık sebebi yaratmak isteyen failin sarhoş olması halidir.

İtiyadî sarhoşluksa tekerrür ederek alkole karşı alışkanlık yaratmış olan ihtiyarî sarhoşluk durumudur. Bu durumda da failin sorumluluğu tamdır. Ancak itiyadî sarhoşluk ile kronik alkolizmi birbirinden ayırmak gerekir. Kronik alkolizm bir sarhoşluk hali değil, bir akıl hastalığı sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir