Cezbi Ahmed Efendi | Biyografi |

Cezbi Ahmed Efendi Türk şairi (XVTII.-XIX. yy.).

Köprülü Mehmed Paşanın damadı, sadrazam Siyavuş Paşanın torunu ve Himmet Efendinin oğludur.

Selim III devri devlet adamlarındandı.

1829’ da öldü.

Tek nüsha olan Divan’ Topkapı Sarayı Hazine kitaplığındadır.

Bir cevap yazın