Cezeri Kimdir,Hayatı ve Eserleri Kısaca

Cezeri Kimdir,Şemseddin Muhammed Cezeri. Mısır Türk Memlukleri tarih ve hukuk bilgini (Şam 1260-1339).

Cezeri Hayatı ve Eserleri Kısaca

Ailesi Anadolu’daki Cizre’den gelmiştir.

Bundan dolayı Cezeri adıyla anılır.

Çeşitli medreselerde öğrenimini tamamladıktan sonra müderris oldu.

Edebiyat ve tarihe ait eserler yazdı; birçok öğrenci yetiştirdi.

İbni Teymiye’nin eserleri üzerine yazdığı makaleleriyle ün kazandı.

1301 Yılında yazmaya başladığı kronolojik tarihinin, Fatımiler ve Eyyübiler kısmı, İbn-ül Cevzi, ibn-üs Sai gibi tarihçilerin eserlerine dayanır; XIV. yy.a ait kısımları ise orijinaldir.

Bu eserinde, Türk tarihine dair de bilgi vardır.

Bir cevap yazın