Cezzar Ahmet Paşa Kimdir

Cezzar Ahmet Paşa Kimdir Osmanlı devlet adamı (öl. 1804).

Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşanın adamlarındandır.

Cezzar Ahmet Paşa Hayatı

Cezzar Ahmet Paşa Kimdir 
Cezzar Ahmet Paşa, Osmanlı devlet adamı (öl. 1804).

Ali Paşa ikinci defa Mısır valisi tayin olunca onunla birlikte Mısır’a gitti.

Ali Paşanın Mısır’dan ayrılmasından sonra da orada kaldı ve Büyük Ali Beyin kölesi Abdullah Beyin yanına gitti.

Abdullah Beyin Araplar tarafından öldürülmesinden sonra Buheyre kâşifliğine tayin edildi; efendisinin intikamı için öldürdüğü Arapların başlarını Büyük Ali Beye gönderdi.

Bunun üzerine kendisine kasap mânâsına Cezzar denildi.

Bir zaman sonra Ali Bey ile araları bozuldu, İstanbul’a kaçtı, Şam valisi Osman Paşanın yanına girdi.

Oradaki mahalli mücadelede devlete faydası dokundu.

1775’te beylerbeyi, bir süre sonra da vezirlikle Sayda’ya atandı (1776).

İyi çalınması ile bulunduğu yerde ve civarında emniyeti sağladı.

1785’te Hac emirliğiyle Şam valisi tayin edildi.

Fakat daha emniyetli bulduğu için Akkâ’da oturarak görevine devam etti.

Napolyon Bonapart 1798’de Mısır’ı işgal edince Şam, Trablusşam, Kudüs uhdesine verilerek Mısır seraskeri yapıldı.

O sırada Sayda valisi idi.

İlerleyen Bonapart’ı Akkâ önlerinde durdurdu ve geri çekilmeğe zorladı.

Fakat Mısır seferinde seraskerliğin sadrazam Yusuf Ziya Paşaya verilmesinden müteessir olarak ona yardımda bulunmadı ve Suriye’de devlete güçlükler çıkardı.

Vehhabi meselesinde Ahmed Paşaya Şam valiliği ile beraber serdarlık verildi.

Hasta olduğundan göreve gidemeyerek kölesi Süleyman Paşayı gönderdi.

Az sonra 70 yaşını aşkın olarak öldü.

Bir cevap yazın