Chaconne Dansı | Ansiklopedik Bilgi |

Chaconne Dansı,XVI. yy. sonunda Ispanya’da ortaya çıkan, Meksika’dan doğduğu sanılan dans.

Kastanyetlerin eşlik ettiği üç vuruşlu ve çok canlı chaconne dansı. Fransa’da. Louis XIII’ün saray balesi ile bazı sahne danslarında (Lully’nin operaları) oldukça ağır bir saray dansı halini aldı.

XVII.ve XVIII. yy.larda chaconne, söylenen (Monteverdi, Purcell) veya çalınan biçimleriyle (L. Couperin, Pachelbel, Buxtehude, Hândel, Bach) İtalyan tipi bir ostinato üzerine kurulu veya fransız tipi rondoya uyar bir çeşitleme süiti niteliği kazandı.

Çoğu zaman passacagla ile karıştırılır.

Bir cevap yazın