Chaillot Sarayı

Chaillot Sarayı,Paris’te, anıt niteliğinde yapı; planları J. Carlu, BoiJeau ve Azema tarafından yapıldı.

Büyük bir revaktan başka, Sen nehrine hâkim taraçası vardır; Trocadero sarayının eski kanatlan olan, yarım çember şeklinde iki yapı arasında yer alır.

Musee des Monuments Français (Fransız Anıtları müzesi), Musee des Arts et Traditions Populaires (Halk Sanatları ve Gelenekleri müzesi).

Musee de l’Homme (İnsan müzesi), Musee de la Marine (Denizcilik müzesi) ve Theâtre National Populaire (Milli Halk tiyatrosu) Chaillot sarayındadır.

Bir cevap yazın