Charles Le Brun Kimdir,Hayatı | Ressam Biyografileri |

Charles Le Brun Kimdir Fransız ressamı (Paris 1619-1690).

Babası heykeltıraş Nicolas Poussin’den ders aldı.

Fransa’ya dönnüş» çığırını açanlardan François Perier’nin öğrencisi oldu.

Koruyucusu şansölye Segnier’nin yardımıyla Roma’ya gitti (1642).

Charles Le Brun Hayatı

Üç yıl kaldığı Roma’da Eskiçağ anıtlarını inceledi, Raphael’in kopyalarını yaptı, Nicolas Poussin’den ders aldı.

Fransa’ya döndü (1646), Krallık Resim ve Heykel akademisinin kurulmasında (1648) etkili oldu.

6 Şubat 1663 kararnamesiyle bu kurum, sarayın dekorasyonunda çalışan sanatçılar için bir seminer haline getirildi; yöneticiliğine tam yetkiyle Brun seçildi.

Semineri, Colbert’in ısrarı ve Mazzini’nin vasiyeti üzerine ve kraldan 1662’de aldığı saray baş ressamlığı yetkilerine dayanarak yürüttü.

6 Mart 1663’te, Louis XIV’ün emriyle, Go-belins’de kurulmuş olan saray mobilya imalâthanesinin başına getirildi (burada halıcılık, marangozluk, kuyumculuk ve mozaik işleri yapılıyordu), işlerinin çokluğuna rağmen imalâthane için kompozisyonlar çizebiliyordu.

Çağdaşları, onun bu eşine az rastlanır verimliliğine hayrandılar.

1658’de Nicolas Fouquet, Le Brun’ü Vaux şatosunun süslemesini yapmakla ve bir halı imalâthanesi kurmakla görevlendirdi.

Maincy atelyesi böylece kuruldu.

Le Brun atelye için ilk halı resimlerini ve özellikle Musalar’ı çizdi, ayrıca lojmanlar ve bir hastahane yaptırdı; bu halı imalâthanesi Gobelins’eki kuruluşun temeli oldu.

Şimdi ona, bütün çalışmalarda uyulacak resmî bir üslûp bulma işi kalıyordu.

Krallık akademisinde yapılan uygulamalı öğretim, Rafaello’culuğun Eski-çağ’dan aldığı bir üslûbu sürdürmekteydi; Lebrun bu anlayışı sadık öğrencisi Louis Licherie’nin yönettiği desen okuluyla Gobelins’e de yerleştirdi.

Colbert, bu üslûbun birliğini sağlamak amacıyla, 1666’da Roma’da bir Fransa akademisi kurdu; yıllık akademi yarışmalarını kazananlar, burada üç dört yıl boyunca kültürlerini geliştireceklerdi.

Krallık akademisi, başressamın kabul ettirdiği anlayış içinde değerlendirmelerini yapıyor, ödüller dağıtıyor, öğretim işlerini yürütüyordu.

Le Brun’ün belirlediği ilkeler şunlardı: Tabiatın «kusurlarını» yunan ve roma şaheserlerinde uygulanmış bazı güzellik yasalarına göre düzeltmek.

Le Brun, tabiatın karşısında edilgin bir tavırdadır; doğrudan doğruya gördüğünü çizer.

Daha sonra figürlerine Farnez Herkülü’nün veya Knide Venüsü’nün ölçülerini kazandıracak karşılaştırmalara yöneldi. Resmi istediği yönde değiştirdi, düzeltti.

Bu öğreti Le Brun’ün bazı saray kişilerinin portrelerini tam bir güçlülükle çizmesine engel değildi, ama, gerçekte Boussin’ciliğin sonunu ve Rubens’ciliğin başlangıcını haber veren bir bayağılığa düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı; bu tehlike, baş ressamın son eserlerinde kendini gösterir.

Le Brun Gobelins’te öldü.

Colbert’in ölümünden sonra (1683) Mignard’a koruyuculuk eden Louvois yüzünden, Le Brun, Louis XIV’ün gözünden düşmüştü.

Lambert konağının süslemesini Le Sueur ile yaptı (1649).

Fontainbleau’da (konusu İskender tarihinden alınmış tablolar), Louvre’da (Apollon galerisi), Versailles’da (Elçiler merdiveni, Aynalı galeri, Savaş ve Barış salonu), Marly’de ve Sceaux’da çalıştı.

Louvre’da, Versailles’da, Angers, Berlin Ciabach’ın Portresi), Caen, Chantilly, Di-jon, Dresden, Fontainbleau, Cenevre, Grenoble, Lille, Troyes müzelerinde eserleri vardır.

Charles Le Brun Eserleri

 Charles Le Brun
Charles Le Brun
Charles Le Brun
Charles Le Brun

Bir cevap yazın