Cibuti,Tarihi,Coğrafi Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Cibuti,Doğu Afrika’da devlet. 541 000 nüf. (1992). Cibuti Hakkında Ansiklopedik Bilgi.

Komşuları: Kuzeyde Eritre, batıda ve güneyde Etiyopya, güneydoğusunda ise Somali.

Kızıldeniz’e ve Umman Denizi’nin Aden Körfezi’ne kıyısı vardır.

Arap Yarımadası’nda bulunan Yemen’e 20 kilometre uzaklıktadır.

Başkenti Cibuti şehri’dir. Halkın %95’i Müslüman’dır.

Cibuti Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ülkedeki iki büyük etnik grup Somalililer’in İssa klanı ve Afarlar’dır.

Ülkede Fransız sömürge dönemlerinden kalan insanlar olmakla birlikte büyük bir Arap nüfusda barındırmaktadır.

1990’lı yıllarda yapılan Cibuti Sivil Savaşı sırasında büyük bir Afar ve İssa kaybı yaşanmıştır.

Cibuti kuzeydoğu Afrika’da Umman Denizi’ne bağlı Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bulunur.

Ülkenin 314 kilometre kıyısı bulunmakla birlikte 113 kilometre Eritre ile, 337 kilometre Etiyopya ile ve 58 kilometre Somali ile (toplam 506 kilometre) sınırı vardır.

Cibuti’nin, 23.200 km2 gibi küçük bir yüzölçüme sâhip olmasına rağmen, üç farklı fizikî yapısı mevcuttur.

Kıyı bölgesi ile yüksek yayla bölgesini en yüksek noktası 1500 m’yi bulan dağlık bölge ayırmaktadır.

Yayla bölgesi yer yer derin vâdilerle bölünmüş vaziyettedir.

Irmakların mevcut olmadığı Cibuti’de bir çöküntü sonucu meydana geldiği anlaşılan Hanle Ovasında mevcut iki göl vardır.

Alalı ve Assal ismindeki göller tuz gölü olup, bunlardan Assal deniz seviyesinden 150 metre aşağıdadır.

Sıcak ve kurak bir iklime sâhip olan Cibuti’de senelik sıcaklık ortalaması 32 °C civârındadır.

Yağış dağlık bölgelerde kıyı bölgesine nazaran biraz daha fazladır.

Yıllık yağış ortalaması kıyı şeridinde 130 mm iken, dağlık bölgelerde 500 mm. civârındadır.

Bitki örtüsü çok cılızdır. Yer yer görülen fundalıklar ve otlaklar hâricinde dağlık bölgelerde az da olsa zayıf ormanlara rastlanır.

Tuz göllerindeki tuz ülkenin sâhip olduğu en önemli kaynaktır. Tatlı su gölleri ve dereleri bulunmayan ülke başka hiç bir tabiî kaynağa sâhip değildir.

Cibuti Tarihi

Bağımsızlıktan sonraki ikinci başkanlık ve Meclis seçimleri 24 Nisan 1987’de yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı için tek aday olan Hasan Guled Aptidon, oyların yüzde 90,3’ünü alarak altı yıllık bir dönem için yeniden seçildi.

Meclis seçimlerini ise iktidardaki İlerleme için Halk Birliği kazanarak, yüzde 87 lik oy oranıyla iktidarda kaldı.

Seçimler sırasında herhangi bir karışıklığı önlemek İçin çok sıkı önlemler alındı. 1989’da etnik gruplar arasında çıkan çatışmalar siyasal alanda bir karışıklık yaşanmasına neden oldu.

Nisan 1989’da ve 1989-1990 kış mevsiminde yağan yağmurlar ile ardından gelen sel felaketi, Güney Cibuti’deki gecekondu mahallelerini ve ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Cibuti’ye sığınmış olan etiyopyalı ve somalili mültecüerin toplandığı yerleşim alanlarını sular altında bıraktı.

Kötü havalar yüzünden, bölge transit ticaretinde önemli bir rolü olan Cibuti limanı trafiğe kapandı.

Etiyopya’daki deprem nedeniyle işleyemez hale gelmiş olan Assab limanının Addis Abeba’ya araç gereç sağlama konusundaki yetersizliği de giderilemedi.

Cibuti. 1989- 1990 arasında Avrupa’Topluluğu ve arap ülkelerinden teknolojik yardım aldı Yatırımlar, ülke nüfusunun beşte dördünün toplandığı başkentte yoğunlaştı.

Yirmi yıldır iktidarda olan Hasan Guled Aptidon, ülke içinde etnik gruplar arasında dengeyi kurarken, dış ilişkilerde de, ülkeye kredi veren Avrupalılar ve Araplar arasında uyum sağladı.

Ülkede bir jeotermik santral yapımı için Dünya Bankası ve Batı ülkelerinden yardım alınırken, bir Suudi Arabistan şirketi ile de petrol rafinerisi yapımı için anlaşmaya varıldı.

Körfez bunalımı, sınırlı kaynaklan yüzünden zaten pek iyi durumda olmayan Cibuti’yi iyice sarstı: Yetkililer, Eylül 1990’da 38 703 milyon fransız frangı tutarında (218 milyon dolar) bir gelir kaybı olduğunu belirlediler. Cibuti’ye demir atmış batılı savaş gemilerinin bulunması, ticaret gemisi tarafiğinde büyük bir düşüşe yol açtı. Savaş yüzünden sigorta bedellerinin hızla yükselmesi de deniz ticaretini etkiledi. Hava taşımacılığı da bir ölçüde etkilendi.

 Cibuti
Cibuti

Bir cevap yazın