Çiçek Bakımı

Çiçek Bakımı ,Çiçek bakımında ışığın önemi İnsanlar, güneş ışığı olmasa bile bir müddet yaşayabilirler. Halbuki ışık bitkilerin yaşayabilmesi için başta gelen bir faktördür.

Doğada bütün bitkiler az çok güneş ışığından faydalanmaktadırlar. Evlerde, odalar da bulundurulan çiçek bitkileri ise bazen ışık azlığından zarar görmektedirler.

Bir oda içerisinde dahi ışığın miktarı ve dağılışı arasında fark vardır. Mesela; balkon ve pencere önleri daima bol ışık alır.

Evlerde; oda çiçeklerini genel olarak «Aydınlık yerlerde» bulundurmak şarttır. Fakat aydınlık ile güneşli yer arasında fark vardır. Yetiştirilmekte olan birçok çiçek tür ve çeşitleri doğrudan doğruya gelen güneş ışınlarına karşı dayanıklı değillerdir.

Şimdi pencere ve balkon kapılarında bulunan modern jaluziler sayesinde ışığı ayarlamak kolaydır. Yazın fazla güneş ışınları salon çiçekleri yapraklarında yanıklıklar meydana getirebildiği halde, kışın bu tehlike mevcut değildir.

Yapılan araştırmalara göre oda çiçeklerinin normal yetişebilmeleri için doğu ve batı yönlerindeki pencerelerden faydalanmak gerekmektedir. Kışın güney yöndeki pencerelerin bir zararı olmayıp, bilakis bitkiler için daha elverişlidir.

Çiçekli bitkiler; çiçeksiz yaprak bitkilerinden daha fazla ışığa muhtaçtır. Bilindiği gibi çiçek önce tomurcuktan meydana gelir. Tomurcuğun gelişmesinde ışığın payı vardır.

Şu halde hangi oda çiçeklerinin az veya çok ışığa ihtiyaçları olduğunu bilenler, saksıların yerlerini tayin ve tespitte bir zorlukla karşılaşmazlar. Mesela; geniş yapraklı Aspidistra, çuha çiçeği gibi saksı çiçekleri pencere önlerinden çok aydınlık hollerde masalar üzerinde mükemmel yaşarlar.

Çiçek Bakımında Havanın Önemi

Salon çiçeklerinin normal yetişebilmeleri için temiz havaya ihtiyaçları vardır. Bitkiler solunum için oksijene ve özümleme içinde karbon diokside muhtaçtır. Bilindiği gibi, havada % 20,95 oksijen ve % 0,03 oranında karbondioksit bulunmaktadır.

Doğada açık havada yaşayan bitkilerin hava bakımından bir sakıncaları yoktur. Fakat kapalı oda ve salonlarda bulunduruldukları takdirde, belli zamanlarda taze havaya ihtiyaçları vardır.

Yazın oda ve salonların havasının değiştirilmesi zor değildir. Fakat kışın bu işi dikkatli yapmalıdır. Sıcak odada bulundurulan bir saksı bitkisi, dikkatsizlik yüzünden uzun süre kışın soğuk hava cereyanı altında bulundurulursa soğuk algınlığına uğrar.

Bunun sonucu yapraklarında bir sarılık ve esmerlik meydana gelir ve yapraklar aşağıya doğru sarkarlar. Şu halde kışın odaları havalandırırken dikkatli hareket etmek gerekir.

Bitkilerin yalnız toprak üstündeki kısımları solunum yapmaz, ayni zamanda toprak içerisindeki kökleri, yumruları, rizomları’nında oksijene ihtiyaçları vardır.

Bu sebeple saksı topraklarını ara sıra hafifçe karıştırmak, ufalamak gerekir ki, dışarıdaki hava toprağın içerisine girebilsin.

Aksi takdirde havasızlıktan bitki kurur. Bitkiler büyüdükçe ve aynı zamanda toprak içerisindeki kökleri de gelişir. Bundan ötürü birkaç yılda bir defa küçük saksılardaki bitkileri daha büyük saksı veya kaplara almak gerekir. Gereğinden fazla verilen su saksı bitkilerine zarar verir.

Toprak yüzü kabuk bağladığından hava içeriye giremez, kökler solunum yapamaz. Havasızlık ve fazla nemden köklerde çürümeler meydana gelir.

Bunun sonunda bitki solar. Bu durumu takdir edemeyen amatör çiçek meraklıları, bu olayın susuzluktan ileri geldiğini zannederek yeniden hasta bitkiye su vermeye başlarlar ve durumu büsbütün şiddetlendirirler.

Buna karşı yegane çözüm; saksıya yeniden taze toprak koymak ve sulamayı azaltmaktan ibarettir.

Bu gibi hallere meydan vermemek için sulamayı düzenli ve haftanın belli günlerinde yapmak en doğru bir iştir.

Oda bitkilerinin ihtiyacı olan oksijen miktarı fazla değildir. Bu sebeple hasta odalarında dahi çiçek saksısı bulundurmanın bir sakıncası yoktur.

Gece dahi saksı bitkileri hasta odalarında kalabilir. Yalnız bazı açmış çiçeklerin kokuları keskin olur. Bu kokulara karşı dayanma derecesi insanlarda farklıdır.

Çiçek Bakımında Isının Önemi

Her bitkinin ısıya karşı ihtiyacı aynı değildir. Bazı salon bitkileri kışın 10 – 15 santigrat derecesi ısıya İhtiyaç gösterirler. Bazılan ise devamlı olarak 18 – 22 derece ısı isterler.

Isının düzenli bir şekilde devamı şarttır. Odaların bazen sıcak, bazen de soğuk tutulması saksı bitkilerinin sağlığı bakımından zararlıdır.

Çiçek sevenlerin, yetiştirdikleri saksı bitkilerinin istekleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Kışın ısı düşüklüğü oda ve salon bitkilerinin büyümelerinde aksaklıklar meydana getirir, yaprakların rengi sararır. Fazla ısı da yapraklar üzerinde yanıklıktan ileri gelen zararlar doğurur.

Çiçek Bakımında Suyun Önemi

Hayatın kaynağıdır. Bitkilerin yapılarında % 75 – 95 oranında su vardır. Bir bitkinin susuz olarak büyümesi asla düşünülemez.

Suyun çeşitli görevleri arasında, topraktaki madeni besi maddelerini eritmek ve bu eriği bitkinin ince kıl kökleri vasıtasıyla her tarafa taşınmasına hizmet etmektir. Bir bitkinin yapraklarının pörsüyüp aşağı doğru sarkması, onun susuz kaldığım gösterir.

Bitki; yapraklarının alt taraflarından bulunan küçük delikçikler vasıtası ile fazla suyu buhar halinde tekrar havaya geri verir. Buna botanikte (Terleme olayı) adı verilir.

Bu terleme sayesinde yüksek ısı derecelerine karşı bitki kendisini korur ve normal büyümeye devam eder. Bu sebeple sıcak yaz mevsiminde çiçek bitkilerini asla susuz bırakmamak gerekir.

Ancak yaprağını dökmüş bitkilerde, mesela çiçek soğanlarında, rizomlu ve yumrulu süs bitkilerinde hasadı kısa bir duraklama «dinlenme» süresi boyunca suya karşı ihtiyaç duymaz. Bir ayçiçeği bitkisi güneşli bir günde bir litre su buharlaştırır.

Büyük yapraklı bir süs bitkisi ağacı ise, yazın günde 200 – 300 litre su bırakır. Havadaki suyun da bizim için önemi büyüktür. Seralarda % 80 – 90 oranındaki rutubetli havava karsı evlerdeki bu nem miktarı daha düşüktür.

Birçok oda ve salon bitkileri belli bir miktarda hava nemine ihtiyaç gösterirler. Kışın sobalı veya kaloriferli evlerde, havadaki su buharı miktarını çoğaltmak için kalorifer radyatörlerinin üzerine içi su ile dolu kaplar koymalıdır.

Birçok çiçek meraklıları bitkilerin yapraklarına su fışkırtmak veya silip tozlarını almakla beraber, dolayısıyla buharlaşma olayına da yardım etmiş olurlar. Yalnız üzeri tüylü yapraklı bitkilere sık sık su serpmek doğru değildir. Çünkü; tüyler arasına yerleşen su damlacıkları, dokuda çürüme olayına sebebiyet verirler.

Sözün kısası: Evlerde başarılı bir çiçekçilik yapabilmek için en önemli nokta; ışık,ısı ve su gibi büyüme ile ilgili faktörlerin etkisini tam olarak sağlamaktır.

Ancak bu sayede süs bitkilerinden beklenilen sonuç alınabilir. Evlerde çiçek yetiştirme sanatı, ancak uzun yılların tecrübe ve ilgisine dayanır.

Çiçeklerde Kullanılan Topraklar

İyi seçilmiş bir toprak, başarılı bir çiçekçiliğin temelini oluşturur. Çiçek yetiştirmede kullanılacak toprak;humuzca zengin, yumuşak, suyu geçirebilen, hava alabilen bir karakterde olmalıdır. Ağır killi ve yahut çok kumlu topraklar çiçekçiliğe elverişli değildir.

Usta bir çiçekçi; çeşitli toprak tiplerini belli ölçülerde karıştırarak, saksı için en mükemmel bir harçlı toprak meydana getirebilir.

Çiçekçilikte kullanılan toprakların reaksiyonu yani PH derecesi ortalama 6-7 gibi nötr olmalıdır. Bilindiği gibi PH dereceli 6 dan aşağı olan topraklar ekşi yani asitli, 7 den yukan olanlarda alkali, yani tuzlu olanlardır. Toprakların PH dereceleri (Pehameter) adı verilen aletlerle ölçülür.

Çiçekçilikte kullanılan başlıca önemli toprak çeşitleri şunlardır:

1.Komposto Toprakları: Yaprak, sap vesaire gibi bitki artıklarının çürümesinden meydana gelen esmer renkli yumuşak topraklardır. iyi bir kompostonun olgunlaşması için aralarına birer miktar kireç dökmelidir. 2-3 yıllık kompostolardan iyi topraklar oluşur.

2.Fide Yastıkları Toprağı:Fide yastıklannm alt kısımlarına doldurulan taze hayvan gübrelerinin fermantasyon neticesi çürümesinden oluşan besin maddesince zengin organik gübrelerdir. Birçok saksı topraklarının harçlarına konur.

3.Funda Toprağı: Ormanlarda yaprak ve diğer bitki artıklannm çürümesinden meydana gelen humuzca zengin, esmer renkli topraklardır. Birçok süs bitkilerinin saksı ve kaplarına konulan toprakların karışımında kullanılır.

4.Kestane Toprağı: Kestaneliklerde, ağaçların gövde veya yapraklarının çürümesinden meydana gelen esmer renkli humuzlu topraklardır.

5.Yosun Çürüntüsü: Deniz yosunlarının tatlı su ile yıkanıp çürütülmesiyle elde edilir. Çiçekçilikte kullanılan besinli bir topraktır.

6.Kırmızı Killi Toprak: Suyu seven çiçeklerin saksı toprağı harçlarına karıştırılmak üzere az miktarda kullanılır. İçerisinde demir vardır.

7.Kum: İnce, temiz ve elenmiş dere kumları makbuldur. Saksı toprakları harçlarında kullanılır. Süzeklik sağlar. Çeliklerin köklendirilmesinde kullanılır.

Çiçeklerin sulanması nasıl yapılır

Evlerde; hol, oda ve salonlarda yetiştirilen süs bitkilerinin ne zaman, ne miktarda, hangi sularla sulanması sorunu çok önemlidir Genel olarak, saksı toprağı hafif kurumaya başladığı zaman sulanmalıdır.

Saksı toprağının tamamıyla kurumasına asla müsaade edilmemelidir Sulama; mevsime, saksının bulunduğu yere ve yetişen çiçeğin cinsine göre değişir.

Yazın çiçek saksıları, kışa nazaran daha sık sulanmalıdır. Sonra sıcak odalarda bulunan bitkiler, serin yerlerde bulunanlara nazaran daha fazla sık ve daha çok suya muhtaçtırlar.

Şayet herhangi bir çiçek saksısının sulanması unutulmuş, toprağı iyice kuruyup kaskatı kesilmiş ise onu içi su dolu bir leğene oturtmalıdır Bu şekilde saksı toprağı gerekli olan suyu almış olur Uzun müddet sulanmayan kamelya, açelya gibi kıymetli salon çiçekleri tomurcuklarını dökerler Kaide olarak evlerde çiçek saksılarını yazın akşamları, kışın ise sabahlan sulamalıdır. Bu şekilde süs bitkileri büyümeleri için gerekli suyu sağlamış olurlar.

Çiçekleri sulamada kullanılan su; odanın ısı derecesini taşımalıdır. Kışın odalarda yetiştirilen saksılardaki çiçeklere musluktan akan soğuk Terkos suyu verilecek olursa olumsuz bir etki gösterir. Kışın çiçeklere ısı derecesi 19 – 22 santigrat olan su verilmelidir.

Çiçeklerde kullanılan suyun sertlik derecesini tanımak gerekmektedir. Çünkü; bazı çiçek türleri kireçli ve madenî maddeleri taşıyan suları sevmezler. Bazıları ise bu gibi suları severler. Sertlik derecesi 8-12 olan sulara sert, 12 – 30 arasında olanlara da çok sert sular denir.

Çiçek Bakımda Nem Seviyesi

Söz konusu ev bitkileri olduğunda, ortamdaki nem değeri çok önemlidir. Isı oranı daha düşük bir yerde yaşıyorsanız, daha fazla nem sağlamanın da yolları bulunmakta.

Saksının dibine çakıl yerleştirmek ya da saksıyı su dolu bir çanağın içine koymak buna örnektir. Sprey şişesi ile yaprakları nemlendirmek de bir diğer seçenektir.

Fazla sulamayın

Fazla sulandıklarında, bitkilerin kökleri çürümeye başlar. Taşlar ve diğer drenaj ürünleri doğru dengeyi tutturmanıza yardımcı olabilir. Sulama aralarında toprağın kuruması izin vermek de çiçeklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Gün ışığının Önemi

Su kadar ışık da bir bitkinin ömrü için çok önemlidir. Çiçeklerinizi evinizin gün ışığı alan bölgelerine yerleştirin.

Türlerine göre, direk güneş ışığına ya da gölgeye ihtiyaç duyarlar. Eğer az ışık isteyen çiçekleri direk güneş ışığı alan yerlere koyarsanız, yaprakları kararmaya başlar.

Gübre ve zararlılar

Çiçeklerinize fazla gübre eklemek etkileyici bir büyümeye sebep olur ama çok fazla eklemek saksını değiştirmek zorunda bırakabilir ve özellikle yaz mevsiminde zararlılar için cazibe merkezi haline getirir.

Bitkiler için genel bir kural, genellikle ilkbahar ve yaz olan büyüme dönemleri boyunca çözünür bir gübre ile 3 kez desteklemektir.

Yerlerini çok sık değiştirmeyin

Bitkilerinizi yeniden düzenlemek size cazip gelebilir ama ev hayvanları gibi ev çiçekleri de fazla yer değiştirmekten hoşlanmazlar. Onun için en uygun ışığı sağlayabildiğiniz köşeyi bulduğunuzda, çiçeğin yerini değiştirmemelisiniz.

Çiçek Bakımı

Çiçek Bakımı

Çiçek Bakımı

Çiçek Bakımı

 

Bir cevap yazın