Çiçek Hastalığı,Kuluçka Süresi,Çeşitleri


Çiçek hastalığı nasıl bulaşır,Çiçek hastalığı belirtileri,Çiçek hastalığı hakkında bilgi,Çiçek Hastalığı Nedir
,Kısaca,çağlar boyunca insanlığa büyük zararlar vermiştir.

En eski belgelerde bile bunun izlerine rastlanır. Çiçek aşısı sayesinde ölüm oranı gittikçe azalmış, fakat bunun için Jenner’i beklemek gerekmiştir.

Çiçek Hastalığı Kuluçka Süresi

Bugün çiçek aşısını sistemli şekilde uygulayan milletlerde ölüm oranı hiç denecek kadar azdır.

Çiçek üç devreli bir hastalıktır: kuluçka süresi on-on beş gün sürer.

Çiçek Hastalığı Başlangıcı

Yayılma devresinde, titreme, çok yüksek ve çabuk yükselen ateş; bel, sırt, baş ağrıları, kusmalar, bazen hezeyan ve ihtilâç (çocuklarda) görülür; bu devre dört beş gün sürer; ondan sonra döküntü devresi gelir (bazen bu devreden önce geçici döküntüler görülebilir); döküntü devresi altı gün sürer; genellikle, önce yüzde, sonra bütün vücutta kırmızı lekeler belirir; bunlar önce fiske, sonra kabarcık şeklini alır.

Çoğu zaman döküntü devresinin başında düşen ateş (ağır olaylarda devam edebildiği gibi artar da) bu sırada tekrar Yükselebilir.

Bazen oldukça uzun sürer (on beş-yirmi gün, hatta daha fazla).

Son devrede kabarcıklar kurur ve yerlerinde çiçek bozuğu denen izleri kalır.

Çiçek Hastalığı Çeşitleri

Birçok çiçek çeşidi vardır.

Bunlardan hafif çiçek aşılanmışlarda, beyaz çiçek (alastrim) ise aşılanmamışlarda görülür; çiçeğin en ağır çeşidi kara çiçek veya kanamalı çiçek’tir; bunda genellikle döküntü görülmez; hasta döküntü devresinden önce ölür.

Çiçek her zaman tehlikeli sonuçlar doğurur; miyokardit, zatürree, yutak yarası, abse ve göz iltihabı gibi hastalıklara yol açabilir.

En iyi korunma çaresi aşılanma ve en hafif salgın karşısında hiç düşünmeden yeniden aşılanmadır.

Hastalık görüldüğü zaman hastayı tecrit etmeli, odasını iyi havalandırmalı. yüksek ateşli her hastalıkta olduğu gibi perhiz ve sağlık tedbirleri uygulamalı, deri ve mukozaların antisepsisine dikkat etmelidir. trinieşmeyi önlemek ve yüzdeki çiçek döküntülerini daha başlarken durdurmak amacıyla kırmızı ışın kullanılmış ve iyi sonuçlar alınmıştır.

Diğer tedavi tedbirleri çiçeğin şekline, belirtisine ve yol açtığı diğer hastalıklara göre alınır.

Bulaşma çok kolay olduğu için hastalık süresince bütün çamaşırları, hastalık sona erdiğinde hastanın odasını ve temas etmiş olduğu her şeyi dezenfekte etmek gerekir.

Çiçek hükümete bildirilmesi zorunlu bir hastalıktır.

Bir cevap yazın