Çiçeklerin Hastalıkları,Tedavileri | Çiçek Bakımı |

Çiçeklerin Hastalıkları Küllenme Hastalığı,Odalarda, pencere ve balkonlarda yetiştirilen begonya, kasımpatı, ortanca, saksı güllerinde bu hastalığa rastlanır.

Yukarıda adı geçen süs bitkilerinin yaprak, dal ve çiçekleri üzerinde beyaz – kurşuni renkli bir un tabakası meydana gelir.

Bitkinin hastalıklı yaprakları buruşur, kıvrılır ve nihayet düşer.

Özellikle yazın büyük ısı değişiklikleri ve fazla nem külleme hastalığı sporlarının çoğalmasına sebep olur.

Külleme hastalığı tedavisi

Hastalık gözükür gözükmez derhal bitkilerin yaprak ve dalları üzerine sarı toz kükürt, veya sulu kükürt atılır.

Bunlardan başka Solor, Morestan gibi kükürtlü ilaçlar da serpilebilir.

Mildiyö Hastalığı

Bu hastalığın esas yapıcıları bitkinin iç hücrelerinde yaşarlar.

Hücreleri harap ederler.

Yapraklarının alt taraflarında ürerler. Bu esnada yaprakların üstlerinde de sarımtrak kahve renkli lekeler meydana getirirler.

Daha çok güllerde, çuha çiçeklerinde ve unutma beni çiçeğinde görülür.

Mildiyö hastalığı tedavisi

Süs bitkilerini mildiyö halığına yakalatmamak için fazla sulamamak, bol ışık ve havadan faydalanmalarını sağlamak gerektir. Hastalık görüldüğü takdirde fazla yayılmasının önüne geçmek için, Dithan,Cupravit, Çaptan, Zinep gibi ilaçlar püskürtülmeli.

Kurşuni küf hastalığı

Bu hastalık (Botrytis) mantarı tarafından meydana gelir.

Fazla nemli ve boğucu havalar hastalığın yayılıp çoğalmasına sebep olurlar.

Siklamen, sardunya, çuha çiçeği, lale, sümbül ve zambaklarda görülür.

Çok nemli ve serin bodrumlarda kışlatılan balkon çiçekleri bu hastalığa kolaylıkla tutulurlar.

Hastalıklı bitkilerin ölen kısımlarında kurşuni renkte bir küf tabakasına rastlanır.

Kurşuni küf hastalığı tedavisi

Süs bitkilerine fazla su vermemek, bol hava ve ışık sağlamak birinci ödevimiz olmalıdır.

Şayet hastalık gözükürse hemen Dithan, Pomarsol forte gibi ilaçlar serpilmelidir.

Kırmızı Pas Hastalığı

Bir çok bitkiler kırmızı pas hastalığına tutulurlar.

Bu hastalığa yakalanmış süs bitkilerinin yaprakları üzerinde sarı – kahve renkli lekecikler meydana gelir.

Bir süre sonra bu lekeler üzerinde içerisinde pas sporları bulunan siyah torbacıklar hasıl olur.

Çiçeklerimiz arasında bu hastalığa en çok karanfiller, ateş ve çuha çiçekleri tutulurlar.

Kırmızı pas hastalığı tedavisi

Dithan, Orthacide gibi ilâçlarla savaşılır.

Yaprak Lekesi Hastalığı

Bazı süs bitkilerinin yapraklarında ve nadir olarak da gövde ve dalları üzerinde yuvarlak veya muntazam olmayan şekillerde lekeler görülür.

Yaprak lekesi hastalığı tedavisi

Fazla sulanan, bol hava ve ışık almayan süs bitkilerinde bu mantarıi leke hastalığına rastlanır.

Gövde çürüklüğü Hastalığı

Fazla rutubetten dolayı, çürüklük hastalığını yapan amiller, süs bitkileri gövdelerinde faaliyete geçerler.

Bu bitkilerin toprağa yakın olan gövdeleri esmer, yumuşak bir hal alır.

Nihayet ölürler. Özellikle gövdeleri ince ve nazik olan Gloksinya, Afrika menekşesi gibi çiçekler bu hastalığa çabuk yakalanırlar.

Fazla sık dikilmiş çiçek fidelerinde de bu hastalık görülür.

Gövde çürüklüğü hastalığı tedavisi

Sulamayı gelişi güzel yapmamak, çiçeklere bol hava ve ışık temin etmek şarttır.

Fumajin Hastalığı

Süs bitkilerinin yaprakları üstünde bazen bütün bitkiyi kaplıyan siyah bir is tabakası meydana gelir.

Bu halin meydana gelmesine yaprak bitleri, veya pamuklu bitler sebebiyet verirler.

Devetabanı, lâstik ağacı, palmiyeler, zakkumlar v.s. gibi bitkiler bu hastalığa tutulurlar

Fumajin hastalığı tedavisi

İlkönce fumajini meydana getiren yaprak bitleri (Püseronlar) veya pamuklu bitlere karşı gerekli ilaçları püskürterek savaşmalı sonra hafif ılık sularla bitkilerin yaprak ve dalları üzerindeki bu siyah lekeleri temizlemelidir.

Çiçeklerin Hastalıkları

içeklerin Hastalıkları

Bir cevap yazın