Cide – Kastamonu,Tarihi | Ansiklopedik Bilgi |

Cide – Kastamonu,Batı Karadeniz bölgesinde (Kastamonu ili) ilçe merkezi; 20,616 nüf. Doğudan küt bir burun (haritalarda Köpekkayası burnu) ile korunan bir dere ağzında iskele-çarşı kesimi ile, bunun çevresinde seyrek evlerden kurulmuş mahallelerden meydana gelir.

Azdavay ve Daday ilçe merkezlerinden geçen düşük kalitede bir yol (154 km) Cide’yi Kastamonu’ya bağlar.

Ormancılık. Meyvecilik (Özellikle elma). Yumurta ihracatı. Ulaşım ve ticaret, motorlu deniz araçları seyrek uğrayan vapurlar ve az olarak da kara yoluyla sağlanır.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın yaptırdığı bir cami (XVII. yy.ın ikinci yarısı) vardır.

Cide Tarihi

Cide’nin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesinlik kazanamamıştır.

Ancak Homeros’un İlyada isimli eserinde Cide’nin ismi geçmektedir. Cide’de Kytoron ve Aigialos isimli iki antik kent bulunmaktadır.

Cide’nin 12 km batısında, Kurucaşile’nin 15 km doğusunda bulunan Kytoron, kapalı bir liman kenti olup Ortaçağ Kalesi yıkıntısı dışında kentten herhangi bir kalıntı günümüze gelememiştir.

Cide’nin 17 km doğusundaki Aigialos kenti, Aydos Köyü, Aydos Çayının ağzındaki vadide, kıyıdan ve dolayısıyla çayın ağzından içeriye doğru yayılmıştır.

Bugün, burada günümüze kadar gelebilen herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır.

Tarihi kaynaklarda yörede, M.Ö. 1100-700 yılları arasında Paflagonialıların egemenlik kurdukları bilinmektedir. Fryglerin bir kolu olan Pafloganialılar bu bölgeye kendi adlarını vermişlerdir.

Paflagonyalılar, Devrekani Çayının, Gökırmak, Devrek, Soğanlı, Filyos ve Bartın Çayları etraflarında yerleşmişlerdir.

Ancak Cide’de arkeolojik bir kazı yapılmadığından bu döneme ait herhangi bir esere rastlanmamıştır.

Homeros, Paflogonya’nın Cide ve Kitoros(Gideros) taraflarında Henet veya Heneti adlı bir kavmin yaşadığını belirtmiştir.

Cide’nin sahilinde, Ceviz Dibi adıyla anılan yerde bir saray kalıntısının olması bu iddiayı kuvvetlendirmektedir.

Romalılar ve Bizanslılar Cide’de hüküm sürmüşlerdir.

Nitekim, Cide’de Callade Cide, Y.Domma ve Caracolla adlarına kesilen paralar ve Cide’de bulunan Roma dönemi kale kalıntıları bunu kanıtlamaktadır.

Güble ve Gilivri arasında Çoban Kalesi Romalılar döneminde yapılmış Osmanlılar döneminde de onarılmıştır.

Timle Kalesi ve Gazallı Kalesi Bizans dönemine aittir.

Okçu Kalesinin ise tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

Yörede Bizanslılardan sonra, Danişmendler, Çobanlar ve Candaroğulları egemen olmuş, Ağlı uzun süre Bizans egemenliği altında kalmıştır.

Ağlı ve yöresi 1106 yılında Danişmendlerin eline geçmiştir.

Anadolu Selçukluları’nın dağılmasından sonra Candaroğulları yöreyi egemenlikleri altına almışlar ve 1392 yılında Kastamonu Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra Sinop’ta yaşayan İsfendiyar Bey yöreye hakim olmuştur.

Osmanlı birliğini yeniden kurmayı başaran Çelebi Sultan Mehmet İsfendiyar Bey’i kendisine bağlamış ve Candaroğullarının Osmanlılara katılmasını sağlamıştır.

Bunun ardından 1461’de Fatih Sultan Mehmet zamanında yöre, kesin olarak Osmanlı toprakları içerisine alınmıştır.

Osmanlı döneminde Kadılık ile yönetilmiş, 1868’de Kastamonu vilayeti merkez sancağına bağlı bir kaza konumuna getirilmiştir.

Bu dönemde eski bir iskelesi olan Cide’de bir de tersane kurulmuştur.

Bu liman İpek Yolu üzerinde olup, önemini tarih boyunca sürdürmüştür.

Karaağaç İskelesi adı ile anılan ilçedeki iskele Rusya ile Anadolu arasında ticaret bağlantısını sağlamıştır.

İlçede günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Roma ve Bizans dönemine ait kale kalıntıları, Türk sivil mimari örneklerinden Rıfat Ilgaz evi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın