Ciğerli Balıklar

Ciğerli Balıklar Solungaçları, hem akciğerleri ile soluyan kemiklibalıkları içeren altsınıfı (Dipneustes) Ciğerlibalıkların, kosmoid pulları, çift dizi iskeletti palet biçiminde çift yüzgeçleri, günümüzde bakışımlı hale gelmiş heteroserk bir kuyruk yüzgeçleri vardır.

Dişleri, sabankemiği ve alt çeneden çıkan diş levhalarından oluşur.

Günümüzdeki ciğerlibalıklar türlerinin larvaları, iribaşlarınkine benzeyen dış solungaçlarla donanır.

Ciğerlibalıklar Orta Devoniyen döneminde ortaya çıktılar; en değişmez özellikleri, ciğeıiibalıklara kavkıları öğütme olanağı verdiği sanılan bu diş levhalarının bulunmasıdır.

Trias’tan başlayarak, geçirdikleri evrim bu balıkların günümüzdeki türlere çok benzeyen biçimlere bürünmelerine yol açmıştır.

Günümüzdeki ciğerlibalıklar türleri, ılıman tropikal tatlı sularda, sayıları azalmış, eski bir faunanın kalıntılarını oluşturur; Avusfralya’daki barramundalar, Afrika’deki Protopterus’ lar.

Bir cevap yazın