Cihanbeyli – Konya

Cihanbeyli – Konya İç Anadolu’nun Konya bölümünde (Konya ili) ilçe merkezi, kasaba; 56,234 nüf. Konya-Ankara yolunun doğusunda, anayola giriş-çıkış yollarıyla bağlıdır. 11 merkezine 98, Ankara’ya 163 km uzaklıkta.

Kasabadan ayrılan 22 km’lik bir yol, kuzeydoğuda Tuz gölü kenarındaki Yavşan tuzlasına ulaşır. Tahıl, küçükbaş hayvan, yapağı v.b. gibi tarım ürünleri için mahalli önemde bir ticaret merkezidir.

Doğudaki toprakları Tuz gölüne doğru alçalan bir ova şeklindedir: batıda ise Cihanbeyli yaylası adı verilen dalgalı, az yarılmış, genellikle yükseltisi 1 000 m’yi aşan bir yayla yer alır. Eskiden Esbkeşan adı verilen yöre, buğday ekimine elverişlidir.

Cihanbeyli Tarihi

Cihanbeyli’nin tarihi gelişimi Konya tarihi ile eşdeğerdir. Konya’yı Cihanbeyli’den ayıran doğal sınırlar yoktur. Cihanbeyli, Tarihi Gelişimi, Coğrafi Yapısı ve Sosyal Yaşantısı yönünden Konya ünitesinin bir parçasıdır. Cihanbeyli’nin ilk adı Esbikeşan’dır. Daha sonraları “İnevi” adını almış ve uzun yıllar İnevi adını taşımıştır.

Esbikeşan İlçesi ilçelikten bucaklığa, bucaklıktan ilçeliğe çok kez yer değiştirmiştir. 1866 yılında Kulu Köyü Esb Keşan adı ile ilçe olmuş Cihanbeyli ve Şerefli koçhisar Kulu Köyüne bağlanmıştır. Ancak Cihanbeyli ve Koçhisar’ın Aşair beyleri Kulu’ya bağlanmak istememişler ve Ankara’ya baskı yapmışlardır. Bunun üzerine Kulu’nun ilçe teşkilatı lağv edilmiş ve cihanbeyli, Koçhisar Kulu’dan ayrılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir