Cihangir Mirza Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Cihangir Mirza Kimdir,(?-1469) Akkoyunlu hükümdarı.

Cihangir Mirza Hayatı

Cihangir, Suriye Döğer’lerinden Emîr Gökçe Musa Beyin bir akınım haber aldı; Diyarbakır’dan çıkarak Doğer’lere karşı yürüdü.

Yapılan savaşta Cihangir ve adamlarından bazıları esir oldular.

Gökçe Musa onu Kahire’ye gönderdi.

1 Ağustos 1436’da Kahire’ye getirildi.

Memlûk sultanı Barsbay, kendisine karşı iyi davrandı.

Burada birkaç ay kaldı ve yeni memlûk sultanı Çakmak tarafından serbest bırakıldı.

Babası Ali Bey, kardeşi Hamza Bey ile mücadeleye başladı.

Hamza Bey Diyarbakır’ı ele geçirdi. Ali Bey, Cihangir’i Sultan Çakmak’tan yardım istemek üzere Mısır’a gönderdi.

Cihangir aldığı yardım ile amcası Hamza’nın sahip olduğu Urfa’yı ele geçirdi ve onunla emirlik mücadelesine girişti.

Kendisine küçük kardeşi Uzun Hasan da yardım etmekteydi.

Hamza Bey 1444’te ölünce Cihangir, amcasının memleketine sahip oldu.

1449’da Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah’ın yeğeni Elvend, Cihangir’e sığındı, Cihanşah yeğeninin teslimini istedi.

Bu arzusunun kabul edilmemesi üzerine Cihangir’e karşı savaş açtı ve orduları Erzincan’ı zapt etti (1450).

Cihangir, Elvend’in teslim teklifine, ikinci defa ret cevabı verdi.

Cihanşah’ın ordusu ise Urfa ve Mardin’i zapt etti.

Onun da Diyarbakır bölgesine gelmekte olduğunu haber alan Cihangir, Mısır Memlûklu sultanından yardım İstedi.

Bu sırada Uzun Hasan İdaresindeki Akkoyunlu kuvvetleri, Urfa’yı geri aldı.

Cihangir ise, Diyarbakır’da kuşatıldı.

Bundan sonraki savaşları daha çok Akkoyunlular kazandı.

Fakat Cihanşah’ı metbu olarak tanımak, kızım da oğlu Muhammedi Mirza’ya vermek şartıyla Cihangir onunla anlaştı.

1452’de Cihangir Kürtler üzerine bir sefere çıktığı sırada, küçük kardeşi Uzun Hasan ani bir baskınla Diyarbakır’ı ele geçirdi. Cihangir de acele Mardin’e gitti.

Bundan sonra devamlı olarak iki kardeş savaştılar.

Anneleri Saray (Sara) Hatun oğullarının arasını bulmak istediyse de bunu başaramadı.

Cihangir, Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah’tan yardım istemek zorunda kaldı.

Ama Cihanşah’ın gönderdiği 20 000 kişilik yardımcı kuvvet de Mardin civarında” Uzun Hasan tarafından mağlup edildi (1457).

Uzun Hasan Mardin’i tekrar kuşattı.

Fakat annelerinin çabasıyla barış yapıldı ve Cihangir, kardeşine tabi oldu.

Onun emrinde 1467’de Cihanşah’a karşı savaştı.

Bir cevap yazın