Cihannüma Kasrı | Ansiklopedik Bilgi |

Edirne sarayı cihannüma kasrı,Cihannüma Kasrı Edirne sarayında kasır (1452).

Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı

Bugün harabe halindedir.

Stalaktitli, mermer kapısında bulunan bir kitabede.

1451 yılında Mehmed bin Murad Hanın, Allah için bu binanın yapılmasını emrettiği yazılıdır.

Kasrın, sağ ve solunda bulunan Kum Kasrı ve ahşap direkli revağıyla Arz odasını gösteren bazı eski resimler vardır.

En eski resim 1829 yılına ait Sayger ve Dossinod tarafından yapılan bir gravürdür.

1873’ten önce çekilmiş bir fotoğrafta ise kasır harap bir halde görülüyor.

Aynı yıl Hacı İzzed Paşanın yaptırdığı tamirden sonraki durumunu gösteren diğer bir resimde, binanın sıvalarla örtülerek, pencerelerin şeklinin değiştiği görülüyor.

1949’da çekilen bir resimde, kasır bir taş yığını halindedir.

Binanın şekli hakkında, ancak eski resimlerinden ve bugünkü kaynaklardan bilgi ediniliyor.

Kasır, 25X25 m2’lik bir alanı kaplıyordu.

Dıştan merdivenle çıkılan bina, zemin katından sonra yüksek dört köşe bir kaidenin üzerindeki on altı köşeli dar bir kısım ve bu kısmın üzerinde de kademeli konsollara dayanan dışarı taşkın sekiz pencereli bir köşkten ibaretti.

Kasrın, Cihannüma adını alması, her tarafa açıklığı olan bu köşk kısmından ileri gelmektedir.

Bina taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiştir. Planı hakkında, fazla bilgi yoktur.

Binanın içinde Fatih devrinde bir tahtı hümayun dairesi, hasoda ve bir kütüphane bulunduğu, Yavuz devrinden sonra ise sancakı şerif ve sancakı şerif şeyhi odalarının da burada olduğu biliniyor.

Bir cevap yazın