Çinili Köşk,Mimari Özellikleri

Çinili Köşk,Fatih’in İstanbul’da yaptırdığı köşk (1472).

Topkapı sarayı hazine dairesi ile bir bütün meydana getirir.

Çinili Köşk
Çinili Köşk,Fatih’in İstanbul’da yaptırdığı köşk (1472).

Çinili Köşk Mimari Özellikleri

Çeşitli yıllardaki onarımlarda bozulan şekli, son restore edilişinde eski durumuna getirildi.

Köşk, haç biçiminde tonozlarla çevrili bir orta kubbe ile köşelerde yer alan diğer kubbeli kısımlardan ibarettir.

Giriş ekseni üzerindeki beş köşeli oda, dışarı doğru çıkıntı yapar.

Köşkün ön cephesinde on dört direkli bir galeri yer alır.

Giriş cephesindeki mozaik çiniler, selçuk devri özelliklerini gösterir.

Lâcivert üzerine beyaz nesihle yazılmış ana kitabesinin üstünde başka bir kitabe de vardır.

Yan cephelerde şerit hâlinde uzanan çini dekoru, arka cephede sırlı tuğlalar arasına yerleştirilmiş çinilerden meydana gelen bir süsleme göze çarpar.

Köşkün içini ve dışını süsleyen mozaik çiniler daha çok firuze, lâcivert, beyaz ve kahverengidir.

Bursa’daki eserlerde olduğu gibi, iç duvarlar, altı köseli firuze çinilerle süslenmiş, aralarına üçgen lâcivert çiniler konmuş; ayrıca ocaklar ve nişler yapılmıştır.

Giriş ekseninin sonundaki beş köşeli odanın kubbesi içten, rölyef halinde rumi ve palmet dekoruyla bezenmiştir.

1875’te müze haline getirilen köşk, daha sonra Fatih ile ilgili eşyaların sergilenmesine ayrılmıştır.

Bir cevap yazın