Cirlektepe Höyüğü | Ansiklopedik Bilgi |

Cirlektepe Höyüğü,Karadeniz bölgesinde Bafra ile Alaçam arasında höyük.

Orta Anadolu kültürünün gelişmesinde önemli yeri olan Kızılırmak’ın meydana getirdiği geniş kıyı ovasındadır.

Bugünkü şosenin yan tarafında.

İkiztepe ve Sivritepe höyükleriyle 25 km uzunluğundaki bir hat üzerinde bulunmaktadır.

Üzeri ağaç ve fundalıklarla örtülüdür.

Doğusunda yazın kuruyan bir dere akar.

Kızılırmak’ın geçilmeye en elverişli yerinde bugünkü Kuşçular köyü yakınında kurulmuştur.

Bafra’nın yanında bulunan bu höyüğün en eski toprak üstü buluntuları II.Dündartepe’nin çağdaşıdır.

Çanak çömleğin teknik, renk, biçim ve süsleri. Bakır çağı kültürünün Kızılırmak deltasına kadar yayıldığını ispat etmektedir.

Höyükteki ikinci grup buluntular da Hitit çanak çömleğidir.

Cirlektepe’de Frig kalıntılarına rastlanmamıştır.

Höyükteki araştırmalar Kılıç Kökten,” Tahsin özgüç ve Nimet özgüç tarafından 1940-1941 yıllarında yapıldı.

Bir cevap yazın