Çirmen Köyü

Çirmen Köyü,Ortaçağda Bizanslılarca Tsernomianon adı verilen Çirmen, Bizans’ın batı sınırındaki kalelerden biriydi.

Murad I zamanında Osmanlılara geçen kale önce dizdarlıkla yönetildi; XIV. yy.ın ikinci yarısında Rumeli’nin ilk sancağı oldu.

Başlangıçta mirtalemlere has olarak verildi, Osmanlı hizmetine giren Anadolu beyleri buraya tayin edilirdi.

XVII. yy,da görevden uzaklaşan Kırım hanlarına arpalık olarak ayrıldı.

çirişotu En eski kurulup olduğu için Çirmen sancak beyleri padişahlık tuğunu taşıyarak saygı görmüşlerdir, önceleri Edirne’yi de içine alan Çirmen, merkez Edirne’ye geçince bu ilin bir bölümü oldu.

1877 Berlin kongresinde osmanlı toprakları içinde sayıldı, 1912-1913 Balkan savaşında Bulgarların eline geçti, Londra önbarışı ile Bulgarlara bırakıldı (30 Mayıs 1913).

Bir cevap yazın