Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa Kimdir,Hayatı

Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa Kimdir,Osmanlı serdarıekremi (Çırpan 1807-Rodos 1883).

Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa Hayatı

Kale yamaklarından Ahmed Ağa’nın oğlu. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra (1826) kurulan «Asakiri Mansurei Muhammediye» ordusuna girdi.

Mahmud II’nin subay yetiştirmek üzere Maçka kışlasında kurduğu okulda teğmen olarak vazife aldı.

1836’da Viyana’ya gönderildi. 1846’da, ferik rütbesiyle Askeri şura üyeliğine getirildi.

1847’de Askeri mektepler nazırı oldu.

1853’te, Rus savaşının başladığı sırada, Anadolu ordusu kumandanıydı.Gümrü’ye kadar ilerlediği halde, emri altındaki kuvvetlerin arkadan kuşatılmasından korktuğu için geri çekildi; bir ara azledildi, fakat Abdülaziz’in son zamanlarında, Meclisi Ali üyesi, Bahriye nazırı ve 1876’da serasker, bir gün sonra da serdarıekrem oldu.

1876’da Hüseyin Avni Paşa, Çerkeş Haşan tarafından öldürülünce tekrar seraskerliğe getirildi.

Rumeli’deki isyanlarla uğraştı,Sırplara karşı Alekr sinac zaferini kazandı.

Abdülhamid II, kendisine güvenemediği Abdülkerim Nadir Paşayı seraskerlikten uzaklaştırdı.

1876 Osmanlı-Rus savaşının başladığı sırada Paşayı sadece Rumeli’de bulunan ordunun başında bıraktı.

Abdülkerim Nadir Paşa burada, düşmanı Silistre Rusçuk-Vama arasına çekerek hücum etme taktiği başarı kazanamadığı için, Divanı Harbe verildi; fakat muhakeme sonucu suçsuz olduğu anlaşıldığından, öldürülmesine cesaret edilemedi.

Padişah onu önce Midilli’ye sürdürdü, sonra Rodos’a göndertti. Beş yıl süren eziyetli bir hayattan sonra yoksulluk içinde öldü.Murad Reis Türbesi’ne defnedildi.

Dürüst ve cesur bir asker olmakla birlikte kendisinden beklenen başarıyı gösteremeyen Abdülkerim Nadir Paşa’nın, öte yandan Nâmık Paşa ile birlikte, ordunun Avrupai tarzda teşkilâtlanmasında Önemli hizmetleri geçmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir