Cizye Vergisi | Ansiklopedik Bilgi |

Cizye vergisi nedir,Cizye vergisi neden alınır,Cizye vergisi hangi padişah kaldırıldı,Cizye vergisi osmanlı,Cizye Vergisi Müslüman olmayan tebaadan alınan vergi: .

Kur’an-ı Kerim’de (IX. 29): «Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah’a ve ahiret gününe inanmayanlarla, Allah’ın ve Resul’ünün haram ettiklerini haram tutmayanlarla, hak olan dini benimsemeyenlerle, inkıyat edip kendi elleri ile cizye verinceye kadar savaşın» diye buyurulmaktadır.

Buna dayanılarak hıristiyan tebaa cizye vermek şartıyla devletin himayesine alınır; din, günlük yaşayış, sanat ve ticaretlerinde serbest bırakılırdı.

Yalnız yetişkin erkeklerden alınan «cizye», «zimmet ehli» durumuna gelmiş olan «kitap ehli»ne mahsus «şerî» bir vergidir.

Cizye vergisi ilk ne zaman kaldırıldı

Türkiye’de bu vergi 1855 tarihli ıslahat fermanına kadar yürürlükte kaldı, daha sonra bunun yerine askerlik hizmetinden muafiyet vergisi (bedel-i askerî) alınmaya başlandı ve müslüman olmayanlar da askerlik hizmeti ile mükellef tutuldukları için İkinci Meşrutiyetten itibaren tamamen kaldırıldı.

Cizye-dâr

Osmanlıların hıristiyan tebaadan himaye ve siyanet karşılığında aldıkları cizye adlı vergiyi toplamakta görevli memur.

Cizye toplandıktan sonra merkeze gönderilirdi.

Bu iş sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa tarafından daha sağlam esaslara bağlanarak cizyedarlık vazifesi meydana getirildi.

Cizyedarlar devletten para alırlardı. Bu görev cizye vergisi ile beraber kaldırıldı.

Bir cevap yazın