Claude Levi-Strauss Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Claude Levi-Strauss Kimdir Fransız etnologu (Brüksel 1908).

Claude Levi Strauss Hayatı

Claude Levi-StraussÇeşitli yüksek okullarda profesör oldu, Güney Amerika ve Asya’da birçok görev yaptı.

Fransız etnoloji okulunda toplumbilim eğiliminin en başarılı temsilcilerinden ve Marcel Mauss’un çalışmalarını sürdürenlerden biridir.

Claude Levi-Strauss Eserleri

Les Structures Ğlementaires de la Parente (Akrabalığın Temel Yapılan) [1949]; Tristes Tropiques (Hüzünlü Tropikler) [1955]; Anthropologie Structurale (Yapısal Antropoloji) [1958]; La Pensee Sauvage (Vahşî Düşünce) [1962]; Le Totemisme Aujourd’hui (Bugünkü Totemcilik) [1962]; Le Cru et le Cuit (Çiğ ve Pişmiş) [1964]; Du Miel aux Cendres (Baldan Küllere) [1966].

Levi Strauss’un dilbilimci Jakobson ile karşılaşması onu sadece etnoloji metodunda yapısalcılığa yöneltmekle kalmadı, aynı zamanda her mit’i ayrı bir dil gibi çözümlemeye götürdü.

Akrabalık meselelerinden sonra, Radcliffe-Brown ve Malinowski gibi «fonksiyonalist» etnologların çalışmaları ona yeni bir metot kurma imkânı sağladı; bu metot uyarınca «yapı», kavramı yalnız empirik gerçeğin verilerine değil, bu verilere göre kurulan kalıplara uygulanır.

Bu yapı, mantıkî ve matematik nitelikte bir bağıntılar sistemidir ve etnolojinin konusu, uygun karşılıkları bulunarak bu referans sistemine yerleştirebilir.

La Pensee Sauvage adlı eser yapısalcılığı iddialı bir genellemeye götürür: «bilimsel düşünce»nin bir özelliği sayılan «sınıflandırma» kavramı gerçekte, her türlü insan topluluğunda özellikle de yazıyı tanımayan medeniyetlerde düşüncenin temelidir.

Tarihi yaratan şey, düşüncenin bir referans düzeyinden bir başkasına geçmesi, özellikle de gerçek ilerine etkime tarzıdır (bu alanda yapısalcılık ile tarih arasında aşılmaz bir çelişme yoktur).

Efsaneleri incelemeye girişirken, Levi-Strauss düşünce yapıları hakkındaki bu temel görüşten hareket eder, fakat bu görüşle günlük deney arasında, özellikle de duyumların karşıtlıkları arasında bağıntı kurar.

Pişmiş besinlerle çiğ besinlere ilişkin efsaneler arasındaki çatışkı.

Amerikan halkları mitolojisinde basit ve hissedilebilir nitelikler yaratır (kuru ve nemli, yavaş ve hızlı v.b.); bal ile tütün arasındaki çatışkı daha soyut bir referans sistemi meydana getirir (boş ile dolu, çevreleyen ile çevrelenen v.b.) .

Claude Levi-Strauss
Claude Levi-Strauss

Bir cevap yazın