Clipperton Adası,Tarihi | Ansiklopedik Bilgi |

Clipperton Adası Büyük okyanusta mercan adası, Meksika’nın 1 300 km açığında.

Bugün tükenmiş olan guano yatakları. Hiç kimsenin oturmadığı bu adacık Fransa’nındır.

Clipperton Adası
 Clipperton Adası Büyük okyanusta mercan adası, Meksika’nın 1 300 km açığında

Clipperton Adası Tarihi

1715’te keyfedilen bu küçük ada 1858’de guanoyu işletmeyi tasarlayan bir sanayici sayesinde Fransa tarafından ilhak edildi.

Ama 1907’de MeksikalIlar ülkeleri adına Clip perton’a el koydular.

Fransa durumu protesto etti ve anlaşmazlık La Haye milletler arası mahkemesine götürüldü.

İtalya kralının hakemliği ancak 1931’de yani Meksikalılar guano yataklarını tükettikten sonra kabul edildi.

1933’te. sonra 1951’de Fransa’nın ada üzerindeki hakları resmen onaylandı.

Clipperton İkinci Dünya savaşı sırasında A.B.D. tarafından hava üssü olarak kullanıldı.

Bir cevap yazın