Cluny Tarikatı | Ansiklopedik Bilgi |

Cluny tarikatı nedir,Kluni tarikatı nedir,Cluny tarikatı ne demek,Cluny Tarikatı 893’te Akitanya dükü Guillaume’a miras kaldı: Guillaume yağlanınca bir manastır kurulması için Cluny’yi Benediktin tarikatına verdi.

Cluny Tarikatı

Doğrudan doğruya papalığa bağlı olan manastırın baş rahipliğine Berno getirildi.

931’de papa Yoannes XI, çevre manastırlarını Cluny manastırına (başrahibi Odo’ydu) bağladı.

Manastırın kurulmasında bir reform isteği ağır basıyordu.

Manastır, çeşitli alanlarda reform faaliyetine giriştiyse de «imparator ve papanın hıristiyanlığın iki önderi olduğu» anlayışına sadık kaldı.

Gre goryen reformu diye adlandırılan harekete Cluny’nin hemen hiç katkısı olmadı ve manastır, papa ile imparatoru çatıştıran anlaşmazlıklarda tarafsız kaldı.

XII. yy. sonunda en parlak dönemine erişen Cluny konfederasyonuna 1038 manastır bağlıydı; bunların 815’i Fransız eyaletlerinde, 99’u Almanya, 44’ü İngiltere, 54’Ü Lombardia ve 31’i Ispanya’daydı.

Birçok reform denemelerine (1310, 1458-1470) rağmen, Cluny tarikatı 1340’tan itibaren çözülmeğe başladı.

1622’de girişilen reform hareketi sonuçlandırılmadı.

Manastır kapatıldığı sırada (1790), 40 rahibi kalmıştı ve Cluny tarikatının 26 manastırındaki rahip sayısı 180’e düşmüştü.

Bir cevap yazın