Coccidia Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Coccidia Nedir,Tek hücreli hayvanlar takımı.

Coccidia Nedir
Coccidia ,Tek hücreli hayvanlar takımı.

Bunlar eklembacaklıların, halkalı solucanların, bağırsak kurtlarının, yumuşakça ların ve omurgalıların bağırsak, karaciğer ve böbreklerinde asalak yaşar. (İyice belli bir biçimleri yoktur, ama genellikle küçüktürler.)

Coccidium büyürken hareketsizdir.

Hareketli olanlar yalnız sporozoit, şizozoit ve iki kamçısıyle yüzen erkek gamettir.

Coccidium’lar tam asalaktır.

Konaklarının hücreleri içinde yaşar.

Etkileri çoğu zaman ölüme yol açacak derecede hastalık doğurucudur.

Fakat birçok hallerde ilk defa koksidiyoza yakalanan hayvan, aynı cinsten coccidium’Iara karşı az çok bağışıklık kazanır.

Bir cevap yazın