Çok Bilen Çok Yanılır – Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmud Ekrem’in dört tiyatro eserinden biri; 1874’te yazıldığı sanılan eser.

Çok Bilen Çok Yanılır – Recaizade Mahmut Ekrem Özellikleri

1914’te basıldı.

1941 ve 1961 yıllarında yeni harflerle de yayımlandı.

Konusunu Binbir Gün hikâyelerinin «Musullu Fazlullah» bölümünden aldığını belirten yazar, dört perdelik oyununda Halep valisinin oğluyla Maraş kaymakamının kızının evlenmelerini anlatır.

Bu evliliğe engel olmak isteyen kadı Azmi Efendinin oyunları boşa gidince Lütfiye, çok çirkin bir kızla evlenmek üzere kadıyı karısından boşatacak bir oyun düzenleyerek öcünü alır.

Recaizade’nin ölümünden sonra oğlunun yayımlattığı bu eser, sahne tekniğinin sağlamlığı ve konuşmaların canlılığı ile dikkat çekicidir.

Kötünün cezasını bulması ve eserin sonunda ana fikrinin açıklanması gibi özellikler, ilk tiyatro eserlerimizin ortak niteliklerindendir.

Bir cevap yazın