Çömlekçi Kuşu

Çömlekçi Kuşu,Ak gerdanlı esmer ötücü kuş. Orta ve Güney Amerika’da yaşar. (Çamurdan iki gözlü bir fırını andıran büyük bir yuva yapar.

Kızıl Çömlekçi kuşu [Furnarius rufus] Arjantin’de meskûn yerler dolaylarında yaşar. ÇÖmlekçikuşugillerden.)

Bir cevap yazın