Congregation Ne Demek?

Congregation Ne Demek,Din adamlarının kurduğu dernek. Bazen din tarikatlarına verilen  Bazı protestan kiliselerince din kollarına verilen ad.

Congregatio en geniş anlamıyla, kadın veya erkek topluluklarının meydana getirdiği dini tarikatların bütünüdür.

1917’de resmen yayımlanan kilise hukukuna göre congregatio adı yalnızca dini derneklere verildi. Bu derneklerin üyeleri, adaklarını dini törenle yapamazlar, yalnız basit adaklarda bulunabilirler. Bunlar geçici veya sürekli olabilir.

Bir congregatio’nun kurulabilmesi için hazırlanan tüzüğün bir piskopos tarafından onaylanması gerekir (bu durumda dernek piskoposluğa bağlıdır). Congregatio önem kazanmaya başlarsa, papanın onayı istenir (bu durumda, papalığa bağlanır).

Devletin, bağımsız din adamlarının ve kiliseye karşı çıkanların sık sık tenkit ettikleri congregatio’ların çalışmaları zaman zaman kısıtlandı. Fransa’da XIX. yy.ın ilk yarısında çıkarılan kanunlarla congregatio’ların kurulması izne bağlandı. Buna karşılık izinsiz dernekler çoğaldı. Birçok Avrupa ülkelerinde, özellikle cizvitlerde congregatio’lar için XIX. yy.da kovuşturma yapıldı. İtalya’da ve Almanya’da bunların eğitim yapmaları yasaklandı.

Mali güçleri ve manevi bakımdan elde ettikleri otorite, Aydınlanma çağı olan XVIII. yy.da ve XIX. yy.ın liberal Avrupası’nda bu derneklere karşı girişilen direnişin sebebini gösterir.

Roma congregatio’ları, kardinallerden meydana gelen sürekli kurullardı. Bunları papa Pius X, yeniden düzenledi; sayıları Doğu kilisesi congregatiosuyla birlikte 12 kadardı. Congregatio’ların aldığı kararları, papa onayladıktan sonra bütün katolik kiliseleri için, geçerli sayılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir