Çorabaş Nedir

Çorabaş Nedir,Türk mit. Altay Türklerinde şaman dualarında anılan bir cin.

Doksan koyun derisinden kürkü, seksen koyun derisinden külâhı olduğuna inanılır.

Bir cevap yazın